Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät

TIIVISTELMÄT VUONNA 2022 MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN KÄYTÖSTÄ LAADITUISTA SELVITYKSISTÄ

1. KALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS
TOMMI ALATALOPuisen tuoteinnovaation jatkokehitystyö ja markkinoille saattaminen
Puisen sähkökalusteen jatkokehitystyö on edennyt ja toisen tuotteen kehitystyö on käynnissä. Ensimmäisen vaiheen havaintojen pohjalta olemassa olevaa tuotetta on jatkokehitetty erityisesti sähkökomponenttien osalta. Maailmantilanteen aiheuttamat epävarmuudet ovat kuitenkin haitanneet työtä, sillä komponenttien saatavuudessa on ollut haasteita. Tästä johtuen projekti ei ole edennyt aikataulussaan. Toisen tuotteen kehitystyö on yhä käynnissä. Tuotteesta on tehty erinäisiä materiaalikokeiluja ja alustavia prototyyppejä, mutta mainituista komponenttiongelmista johtuen kokonaisuus ei vielä ole valmis. Työ kummankin tuotteen parissa jatkuu.
Ville Auvinen, Teemu HeljoMonikäyttöisen kasvikalusteen prototypointi ja materiaali- ja ostopalvelut
Apurahahankkeemme on vielä kesken. Olemme hahmotelleet valaisinta pienoismallein ja hahmomallein, joiden perusteella mallinnamme lopullisen tuotteen.
Etsimme kasvikalusteiden prototyypeille valmistajaa loppuvuoden aikana ja tavoitteenamme on viimeistellä hanke tammikuun 2023 aikana.
Josh KruteKuulas Chair Typology with End-grain Fabric2, Product development
The grant is used twofold; it is supporting the develop of a furniture typology called Kuulas and the
upholstery fabric called End-grain. Kuulas refers to a chair/daybed typology having low seating with a clear simplistic
form and wooden structure. End-grain is a surface pattern under development with Annala Oy for woven upholstery
applications; the woven pattern is an arrangement of square wooden blocks having conical grain textures within.
EMMA KUOKKASarjavalmisteisen koivuisen sohvapöytäsängyn prototyyppi, tuotekehittely ja nollasarjan valmistaminen
Apurahaa haettiin ja käytettiin sarjavalmisteisen monikäyttöisen kalusteen tuotekehittelyyn sekä prototyyppien ja nollasarjan valmistamiseen. Muuntuva kaluste on mahdollista koota useilla tavoilla joko sohvapöydäksi tai vierassängyksi/daybediksi. Apurahaa hakiessa kaluste oli vasta konseptisuunnittelun tasolla. Apurahan turvin kalusteesta laadittiin neljä prototyyppiä, joiden avulla tutkittiin rakenneratkaisuja, kalusteen mitoitusta ja mittasuhteita. Tuotekehittely saatiin valmiiksi ja kalusteen toiminnallisuus täyttää sille asetetut tavoitteet. Nollasarjan tilauksesta on käynnistetty neuvottelut ja tilaus on tarkoitus saada vahvistettua vuoden 2022 loppuun mennessä. Nollasarjan valmistuminen venyy vuoden 2023 alkuun.
Lumokids OyLumoKids-tuoteperheen laajentaminen
LumoKids-tuoteperheen laajentaminen Hankkeen tavoitteena oli laajentaa LumoKids tuoteperhettä säilytyskalusteella, joka toimii LumoKidsin Korento-taaperosängyn aluslaatikkona, mutta myös itsenäisenä säilytyskalusteena kodin muissa tiloissa. Meiltä on jo pitkään kyselty säilytysratkaisua lastenhuoneen tarpeisiin, joten halusimme luoda tuotteen, joka sopii muotokieleltään LumoKidsin muihin tuotteisiin. Säilytyslaatikon pohja on tehty muotopuristamalla koivuvaneria, aivan kuten taaperosängyn päädyt. Emme kuitenkaan pystyneet käyttämään samaa muottia kuin sängyssä, kuten tarkoitus oli, joka lisäsi kustannuksia tuntuvasti. Ensimmäiset protot esiteltiin Habitare-messuilla syyskuussa 2022. Tämän jälkeen olemme käyneet läpi vielä kaksi protovaihetta, koska halusimme parantaa mm. kahvan designia ja kannen yksityiskohtia. Säilytyskalusteen suunnittelija on Otso Leppänen, kuten myös LumoKidsin sängyt ovat Otson käsialaa. Ensimmäinen erä säilytyskalusteita valmistuu joulukuun lopussa ja toimitukset alkavat asiakkaille heti tammikuun alussa. Säilytyslaatikkoa saa valkoisena sekä kuultavan koivun sävyisenä. Lastenpöydän/ensisängyn suunnittelu jatkuu ja tavoiteaikataulu tällä hetkellä sen valmistumiselle on kesä 2023.
Majamaja OyOman tilaoptimoidun kalustemalliston tuotteistaminen ja ennakkotilauksiin perustuvan liiketoimintamallin kehittäminen
Majamaja Oy on käynnistänyt vuosina 2020-2021 oman tilaoptimoidun kalustemalliston kehittämisen jonka tuoteperheeseen kuuluu seinälle viikattava sänky-sohva, työskentelypöytä sekä pakattava jakkara. Apurahahankkeen tarkoituksena on vauhdittaa kalustemalliston kaupallisen tuotteistamisen sekä ennakkotilauksiin perustuvan liiketoimintamallin kehittämistä.
Myönnetyllä rahoituksella on raportointihetkeen mennessä toteutettu tuotteiden tuotantokuvien kehitysvaihe, tuotantomenetelmien optimointi- ja kehitystyötä, verkkokaupan suunnitteluvaihe, liiketoimintamallin luonnosversio, testiasiakkaiden case-haastattelut, ensimmäisen online-kampanjan suunnitteluvaihe sekä prototyyppien kuvadokumentaatio tuotejulkaisua varten.

Hankkeen toteuttamista jatketaan ylläkuvattujen työvaiheiden täydentämisellä: seuraavaan toteutusvaiheen työvaiheita ovat mm. verkkokaupan rakentaminen sekä testiliuontoisen online-kampanjan suunnittelu ja toteutus.
Joona SalmivainioPyörätuolikiikku
Projektin tarkoituksena on edistää esteettömyyttä, sekä tuoda visuaalisesti kaunis tuote markkinoille, jonka ulkoasua käyttäjä voi muuttaa haluamallaan tyylillä niin, että se miellyttää omaa silmää ja sopii omaan ympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla. Pyörätuolikiikku tulee olemaan kuin yksi muista huonekaluista. Apurahalla olen palkannut muotoilijan ja 2D -piirtäjän mukaan projektin eteenpäin viemiseksi. Prototyypistä on nyt piirretty seuraavan vaiheen prototyyppi, tai mahdollisesti vain pientä viilausta vaativa malli. Pyörätuolikiikun suurimmat haasteet ajatellen pyörätuolikiikkua on erikokoiset ja pyörivät eturenkaat, sekä eri levyiset istuinosat. Näiden haasteiden ja tuotteen toiminnallisuuden kanssa olemme työskennelleet kuluvan kesän ja syksyn ja olemme mielestämme saaneet toimivan lopputuloksen, mutta tuote tulee vielä valmistaa puu- ja metalliverstaalla, ennen kuin tiedämme sen todellisen toimivuuden. Alustava valmistusajankohta on varattu helmikuulle 2023. Seuraavan vaiheen valmistuttua tutkimme, kuinka malli toimii pyörätuolin kanssa. Jos tuote ei toimi toivotulla tavalla, palaamme suunnittelijan ja piirtäjän kanssa saman pöydän ääreen ratkomaan sen, kuinka tuotteen epäkohdat saadaan ratkaistua. Tämän jälkeen piirtäjä tekee uudet 2D tai 3D piirrokset ja valmistamme uuden version. Kun tuote on valmis, selvitän suojaanko tuotteen malli- vai hyödyllisyysmallisuojalla ja teetätän uutuustutkimuksen. Marraskuuhun 2022 mennessä olen palkannut työntekijät suunnittelemaan ja piirtämään tuotteen, sekä olen saanut tarjouksen puuverstaasta. Näiden jälkeen apurahaa, sekä omia säästöjäni käytän mahdollisesti tuotteen uudelleen suunnitteluun ja piirtämiseen, sekä valmistamiseen, tuotteen uutuustutkimukseen ja suojaamiseen. Ennen tuotteen suojaamista teetätän kuluttajatutkimuksen.
2. Laite- ja kalustohankinnat
Osuuskunta Roihuverstas
Apuraha on käytetty kokonaisuudessaan cnc-koneeseen ja laseriin. Kone on pitkähkön toimitusajan jälkeen vihdoin vastaanotettu ja saatu asennettua käyttökuntoon. Osa osuuskunnan jäsenistä on jo kerennyt opiskelemaan koneen käyttöä ja tekemään asiakastöitä sillä. Koneen käyttöaste tulee nousemaan entisestään, kun useampi jäsen saa opeteltua koneen käytön. Tätä helpottamaan tarkoituksena on laatia ohjeet johonkin tiettyyn mallinnusohjemaan ja koneeseen, jolloin kynnys koneen käytön opetteluun madaltuu.
3. Messuille ja näyttelyihin osallistuminen
Aino MichelsenUusien huonekalujen suunnittelu ja valmistus Milanon huonekalumessujen Sallone Satellite-näyttelyyn kesäkuussa 2022
Apuraha mahdollisti uusien huonekalujen viimeistelemisen ja näyttelyarkkitehtuurin toteuttamisen Milanon huonekalumessujen Salone Satellite-näyttelyyn kesäkuussa 2022. Näyttelyä varten toteutettiin puinen pikkutuoli (3 kpl), sarja puisia pikkupöytiä, sekä ensimmäiset versiot paperisista valaisimista. Sekä tuolit, että pöydät ovat kasautuvia, ja tällä halusin huomioida helpon kuljetettavuuden lisäksi verkkokaupan asettamia vaatimuksia jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Puiset kalusteet valmistettiin yhteistyössä Luksian Puuartesaanikoulun opiskelijoiden kanssa. Paperisten valaisimien suunnittelu- ja kehitysprosessiin sisältyi erilaisia materiaali- ja valmistuskokeiluja oikeanlaisen paperimassan ja valmistustekniikan löytämiseksi. Paperimassan valamiseen tarvittavan muotin toteutin 3D-tulostamalla. Apurahalla katettiin myös näyttelytilan vuokrasta, sekä tuotteiden ja näyttelyarkkitehtuurin materiaaleista ja kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.
Ilona RistaSUOMALAlSIA KUKKIA on puutaideteos, puunveistoperformanssi, alusta puun tutkimukseen ja foorumi puu- ja metsäkeskusteluun Helsingin Linnunlaulussa elo-syyskuussa 2022
SUOMALAISIA KUKKIA oli puutaideteos ja havainnolllistava veistoesitys. Se oli myös tutkimusalusta ja foorumi jatkuvasti päivittyvään puu- ja metsäkeskusteluun. Tapahtumantarkoitus oli saada näkyvyyttä puutaiteelle, puuosaamiselle ja koulutukselle suomalaisessa kulttuurissa, sekä nostaa tietoutta puun käytöstä ennen ja nyt. Kohderyhmänä oli kaupunkilaiset, jotka voivat pysähtyä toiminnallisen taideteoksen äärelle. Paikassa missä puuta ja puurakennuksia on konkreettisesti ympärillä.
SUOMALAISIA KUKKIA veistonäytöksineen rakennettiin keskeiselle ulkoilureitille Helsingin Linnunlaulussa. Päivänkakkara, voikukka ja ohdake oli tehty lähipuusta: maalta
halkopinosta ja lepikosta sahattua, sekä radanvarren pajua. Jos kukkateos perustui puukko-, kirves- ja sahatyökaluihin, PITSIKAISLA edusti viimeisintä huipputeknologiaa. Aiheena oli Töölönlahden ruovikko, teos on suunniteltu 3D-ohjelmilla ja toteutettu automaattisella yläjyrsimellä.
Suomen metsäyhdistyksen keskustelut ja Helsingin yliopiston järjestämä tutkimushanke opinnäytetöineen laajensivat tapahtumaa yleiselle tasolle.
Runsaslukuinen yleisö pysähtyi yllättäen paikalle ilmestyneen paviljongin äärelle. Projektiin kuului julkaisu, jossa esiteltiin tapahtuma ja sen taustalla olevat tavoitteet, ja jota jaettiin kaikille kiinnostuneille. Näkyvyyttä tapahtuma sai koko sivun verran paikallislehdissä kuten Kamppi-Eira ja Töölöläinen, sekä valtakunnallisissa lehdissä mm. Kauppalehti Optio ja Maaseudun tulevaisuus. Lisäksi se huomioitiin retkikohteena Helsingin Sanomat/Kaupunki-ekstrassa ja sitä kautta mm. liikennelaitoksen valotauluilla.
Apurahan käytin CLT-paviljongin toteutukseen.
4. Markkinointihankkeet
Ruokangas Guitar OyJulkaisuvalmiin Valvebrucker Mk2 mikrofonin markkinointi tuote-esittelyjen, verkkopalvelujen päivityksen, messukäyntien sekä ammattimaisten demovideoiden teettämisen muodossa
Haimme apurahaa Valvebucker® Mk2 -tuotteen julkaisuun - markkinointiin tuote-esittelyjen, verkkopalveluiden päivityksen, messukäyntien sekä ammattimaisten demovideoiden teettämisen muodossa. Tuotteen julkaisu saatiin toteutettua suurimmaksi osaksi toivotussa laajuudessa sekä suunnitellun aikataulun puitteissa. Toteutuneet toimenpiteet: - Teetimme Valvebucker Mk2:lle oman osion verkkosivuillemme - Teetimme suuren määrän videosisältöjä YouTubeen ammattimuusikoiden toimesta - Järjestimme kaksi kutsuvierastilaisuutta (Helsinki, Tampere) suomalaisille ammattibasisteille, aiheena Valvebucker Mk2:n esittely ja kokeilumahdollisuus - Osallistuimme näytteilleasettajana Guitar Summit 2022 -messuille Mannheimissa, Saksassa. Esillepano keskittyi 100% Valvebucker Mk2 mikeillä varustettuihin soittimiin.
5. Urheilu- ja liikuntavälineet
Puuppolan Suksi OyEkologisen liukulumikengän tuotekehitysprojekti
Puuppolan Suksi Oy on keskisuomalainen yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy premium-tason laskettelusuksia ja lumilautoja puu päämateriaalinaan. Tuetussa tuotekehitysprojektissa luodaan tuotantomallit ja valmius uuden tuotteen kaupalliselle lanseeraamiselle kaupallisesti kiinnostavassa kategoriassa.
Liukulumikenkä on tarkoitettu helpottamaan liikkumista lumella yhdistäen lumikenkien ketteryyden ja hiihtosuksen luisto-ominaisuudet. Tuotteena liukulumikenkä on uusi, mutta on saavuttanut jo suurta suosiota metsässä liikkujien keskuudessa eikä valmistajia ole vielä kuin
muutamia. Myös PUSUlle tuote on kokonaan uusi avaus tasaisemmalla lumella tapahtuvalle liikkumiselle. Apurahan turvin olemme saaneet riittävät tuotekehitysresurssit tuotteen kehittämiseen myöhempää kaupallistamista varten.
Tuotteen ollessa kokonaan uudentyyppinen verrattuna aikaisempiin tuotteisiin olemme käyttäneet paljon aikaa rakenteen ja valmistusprosessin suunnitteluun ja testaukseen.
Perinteisen "sandwich"-rakenteen lisäksi olemme ensimmäistä kertaa testanneet käytännössä myös ns. cap-rakennetta aidolla puuviilulla, missä erillisen muovisen reunan sijasta puuviilu suojaa ydintä myös suksen sivulla. Tuotekehityksen konkreettisena tuloksena olemme syksyn aikana valmistaneet ensimmäiset prototyypit PUSUn liukulumikengistä, joita pääsemme testaamaan nyt lumien tultua. Olemme laatineet tehokkaaseen valmistukseen tarvittavista laminointimuoteista 3D-mallit. Käytännön testijakson jälkeen, muotoilun lukittuessa, pääsemme valmistamaan sarjatuotantoon tarvittavat muotit ja sabluunat. Näin ollen laajamittaisen tuotannon käynnistäminen on edellä kuvattujen kehitysaskelien jälkeen nyt napin painalluksen päässä.
Tuotteen rakenteessa hyödynnämme pääraaka-aineena edelleen puuta sekä liukulumikengän ytimessä että pintaviilussa. Kestävyyden ja riittävien ominaisuuksien saavuttamiseksi tulemme käyttämään lujitteena sellupohjaista SPINNOVA®-kuitua, josta PUSUlla on jo vuosien kokemus Yrityksen toistaiseksi merkittävin saavutus on kyseistä kuitua hyödyntävän Loska-suksen ISPO Award -voitto vuodelta 2022. Myös pintakäsittelyssä hyödynnämme luontoystävällisiä puupohjaisia öljyjä. Näin ollen tulevan liukulumikenkämme pääkomponentit ovat uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuja. Uskomme että tämä tulee olemaan tärkeä kaupallinen myyntiargumentti metsässä liikkuvan kohderyhmällemme ja että saamme tästä lisää tukea yrityksemme kannattavaan kasvuun.
6. Tutkimus, koulutuksen edistäminen tai järjestäminen, opiskelu
Aalto korkeakoulusäätiöPuutieteiden opetuksen tukeminen
Lahjoitettujen varojen käyttö alkaa vuonna 2023.
Helena KangasmäkiEtnologian ja antropologian väitöskirjatutkimus tutkii 1950-luvun suomalaista taideteollista muotoilua ja siihen liitettyjä merkityksiä kulttuuriperintöprosessin ja materiaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta
Etnologian alalle sijoittuva väitöskirjani Kulttuuriperintönä ja arjen esineenä 1950-luvun huonekalu: lahtelainen ASKO käsittelee suomalaisen taideteollisen muotoilun merkitystä 1950-luvulta 2000-luvulle. Selvitän, miten jälleenrakennuksen ja kultakaudeksi tituleeratun ajanjakson muotoilun ihanteista ja muotoilutuotteista on tullut osa suomalaista kulttuuriperintöä. Tutkimukseni tarkastelee innovatiivisesti esineiden kulttuuriperinnöksi muodostumisen prosessia, merkityksiä sekä kulttuurihistoriallista arvoa museaalisen kontekstin ja käyttäjäkokemusten näkökulmista. Tutkimukseni kohdistuu kotimaisen huonekaluvalmistajan Askon huonekalumuotoiluun. Vuonna 1918 perustettu Asko on ollut luomassa käsitettä suomalainen huonekalu, jota tutkimuksessani avaan. Asko on valmistanut kulta-aikanaan 1950–60-luvuilla monet klassikon aseman saavuttaneen huonekalun. Yrityksen vankat juuret ovat kalustemateriaalien käytössä, käsityössä ja suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Tutkimukseni tuo uuden ulottuvuuden materiaalisen kulttuurin tutkimukseen ja lähestyn sitä aineettoman kulttuurin ja kulttuuriperinnöksi muodostumisen näkökulmista: tutkin, ketkä kulttuurihistoriallista arvoa määrittävät, ketkä merkityksiä luovat, minkälaisia merkitykset ovat ja miten ne ilmenevät arjessa. Tutkimukseni avaa uutta tietoa esineen kulttuuriperintöprosessista sekä esineestä osana sukupolvien ketjua, Askon huonekalutehtaan valmistamien klassikoiden kautta.
Salon Seudun AmmattiopistoTaideteollisuusalan perustutkinnon puusepänalan koulutuksen opiskelijoiden opiskelun tukeminen
Apurahalla tuettiin Taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoita
stipendeillä, joista 3 kpl jaettiin 3.6.2022 ja olivat suuruudeltaan 150
euroa/opiskelija ja 8 jaetaan 5.12.2022 joista viisi suuruudeltaan 150 euroa ja kolme 100 euroa.
Turun Ammattikorkeakoulu OyÄäntä eristävien kalusteiden ja koppien äänieristyksen kenttämittausmenetelmien kehittäminen
Kehitystyö toteutuu vuoden 2023 aikana.

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page