Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät

TIIVISTELMÄT VUONNA 2021 MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN KÄYTÖSTÄ LAADITUISTA SELVITYKSISTÄ


1. KALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS
TOMMI ALATALODesign-sähkökaluste – puisen tuoteinnovaation kehittäminen, prototyypin tuottaminen sekä tarvittavien lupaprosessien kehittäminen
Aloitimme projektin tutkimalla puun mahdollisuuksia erimuotoisten sähkökalusteiden kotelon materiaalina. Teimme testejä puumateriaalin, kotelon ja liitoskohtien kestävyydestä erilaisissa muototutkielmissa. Teknisen suunnittelun apuna käytimme 3D-mallintamista, minkä avulla testasimme komponenttien sopivuutta sekä suunnittelimme puurungon sisälle tulevaa metallista asennuskoteloa. Samalla mallinsimme 3D-ohjelmistolla teknisiä rakenteita sekä sovitimme markkinoilla saatavilla olevia komponentteja ja puurungon sisälle tulevaa metallista asennuskoteloa. Kesällä hanke herätti kiinnostusta potentiaalisen asiakkaan suunnalla. Saatujen toiveiden mukaan muokatun sähkökalusteen havaittiin toimivan pitkänomaista paremmin kiekon muotoisena. Samalla puisen rungon ylä- ja alapinnan tehosteeksi valittiin mahdollisen asiakkaan tilojen materiaalipalettiin kuuluvaa kalustelinoleumia. Projektin edetessä havaitsimme käytännön kokeissa, että paksuviilupuriste on paras tapa tuottaa tippumisen kestävä, elämätön ja teollisesti tasalaatuisena valmistettavissa oleva puurunko. Tätä varten tarvitsemme varsinaista tuotantoa varten muotin. Muotoilututkielmat työstettiin CNC-jyrsimellä massiivipuusta viisipaikkaisen kiekon muodossa. Fyysisesti valmista tuotetta muistuttava tutkielma on esitelty asiakkaalle ja tarjous ensimmäisestä erästä on asiakkaan luona pohdittavana. Kehitystyön kuluessa ja keskusteluissa sisustusarkkitehtien kanssa olemme havainneet tarpeen myös muille tuotteille, joiden muotokieltä ja toiminnallisuutta olemme jo tutkineet.
DUOLI DESIGN OYDUOLI-muotoaan muuttavan istuimen tuotekehitys, patentointi ja kaupallistaminen
Vuoden 2021 aikana olemme:

a) mallintaneet uusimman version istuinmekanismista tietokoneella, josta CAD-mallista teetimme ”rautalankaversiot” patenttihakemusta varten,

b) laatineet patenttihakemuksen ja hakeneet tavaramerkkiä ”Duoli”,

c) aloittaneet toimenpiteet lisensointia varten ottamalla yhteyttä sopiviin lisenssipartnereihin sekä

d) aloittaneet neuvottelut muutamien ehdokkaiden kanssa
HAMARI AUDITORIUM FURNITURE SOLUTION OYAuditoriokalusteiden laboratoriotestaus M1-päästöluokitusta varten
Rakennustietosäätiö myöntää tiettyjen kriteerien täyttyessä rakennusmateriaaleille tuotteen vähäpäästöisyydestä kertovan M1-päästöluokitustunnuksen. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote on vähäpäästöinen ja hajuton M1-vaatimusten mukaisesti. Huonekalusäätiön apurahaa haettiin ja myönnettiin kalusteiden testauttamiseksi M1-päästöluokitusta varten. Luokituksessa tuotteista mitataan hyväksytyssä laboratoriossa orgaanisten haihtuvien yhdisteiden, formaldehydin ja ammoniakin päästöt, jotka eivät saa ylittää raja-arvoja, sekä tutkitaan tuotteen haju. Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä valitsi kaksi kalustetta Hamarin tuotevalikoimasta koko tuotevalikoiman testaamista varten. Odeon-auditoriotuoli ja Lassard-puhujakoroke testattiin Eurofins laboratoriossa Espoossa kesällä 2021. Elokuussa testaus oli valmis ja auditoriokalusteet saivat päästöluokituksesta kertovan M1-luokitusmerkin. Hankkeella tutkittiin kalusteiden päästöjä ja saadun luokituksen avulla täytetään asiakkaiden vaatimukset pyrkimyksissä puhtaampaan sisäilmaan sopivia rakennusmateriaaleja valittaessa. Haettu ja myönnetty avustus, 6520 € alv 0%, käytettiin kokonaisuudessaan M1-päästöluokituksen hakuprosessin kustannuksiin.
ANTREI HARTIKAINENSKIN-kaappimalliston tuotekehitystyöskentely sekä työstö- materiaalikustannukset
Apuraha mahdollisti SKIN kaappien alkuvaiheen suunnittelun, materiaali- ja rakenne testauksen sekä hahmomallien ja ensimmäisten protomallien toteutuksen. Kaappimallistossa yhdistyy tunnistettava vahva visuaalinen ilme sekä innovatiivinen materiaalin hyödyntäminen. Keveys ulkonäöllisesti sekä fyysisesti oli yksi tuotekehitystä ohjaava tekijä. Rakenteellisesti kaapit ovat yksinkertaiset, tukevat ja erittäin kevyet. Rungon ontoissa kehysrakenteisissa vaakalevyissä ja pystyrimoissa on käytetty massiivi koivua ja 1,5mm ohutviiluvaneria. Materiaalitutkimuksen ja testien kautta on päädytty käyttämään läpikuultavassa kuoressa kolmen viilukerroksen 0,4 ohutviiluvaneria, jossa kaikki kerrokset ovat samansuuntaisia ja näin ollen läpikuultavaa pintaa ei häiritse vanerin normaali ristiinliimattu rakenne.
HANNA-KAARINA HEIKKILÄ, ANNI PITKÄJÄRVIViherkalustesarjan toteuttaminen
Projektin aluksi kartoitimme vallitsevan markkinatilanteen viherkalusteiden sektorilla ja hahmottelimme kuluttajien näkökulmasta potentiaalisesti kiinnostavia funktioita, joilla viherkasviharrastusta voitaisiin vaivattomasti ja esteettisesti harrastaa erilaisilla tiloissa. Tämän pohjalta määrittelimme kolme kiinnostavaa funktioita: modulaarinen taso, pylväsmäinen taso ja ripustettava teline. Erityisenä mielenkiinnon kohteenamme oli toteuttaa viherkalusteet puisina ja helposti kuljetettavina flatpack-tuotteina. Täten perehdyimme kiinnostaviin puuliitoksiin ja pohdimme kuluttajan kannalta vaivattomia tapoja koota tuotteet. Lisäksi perehdyimme erilaisten puulajien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden toteutuksessa. Ideointi- ja konseptivaiheen jälkeen suunnittelimme kolme visuaalisesti erilaista tuoteperhettä, joissa hyödynnettiin aiemmin kerryttämiämme havaintoja ja tietoa. Tuotesuunnittelun visuaalisena lähtökohtana oli toteuttaa veistosmaisia muotoja, joiden toteuttaminen taloudellisesti olisi myös järkevää. Kalusteiden suunnittelussa hyödynsimme aluksi 3D-mallinnusta ja pienoismallityöskentelyä. Sattumien seurauksena eräs pohjoismainen kalustefirma kiinnostui tuotteiden jatkokehittämisestä ja tällä hetkellä neuvottelemme tuotteiden mahdollisesta saattamisesta jatkokehitykseen. Vaihtoehtoisena suuntana kartoitamme kotimaisia pajoja, joiden kanssa taloudellisesti järkevä yhteistyö ja piensarjatuotannon käynnistäminen olisi mahdollista. Tällä hetkellä työstämme malleista prototyyppejä. Tuotekehitystyö jatkuu.
IINA KETTUNENTuotesuunnitella ja tuotekehittää keskusteluun kutsuva massiivipuinen penkki, joka esitellään kevään 2022 Lokal-näyttelytilassa Helsingissä
Apuraha käytettiin massiivipuisen penkin tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen, protomallin valmistukseen sekä lopullisen penkkimallin valmistukseen. Penkki tullaan esittelemään Helsingissä keväällä 2022. Hankkeena oli suunnitella keskusteluun kutsuva penkki ja hanke oli kokonaisuudessaan antoisa ja haasteellinenkin. Suunnittelutyössä tärkeää oli tarkastella konseptia monipuolisesti. Projekti oli hyvin ajankohtainen ja se kuvasi korona-ajan luomia ajatuksia. Massiivipuun käyttö materiaalina oli lämmin ja penkkiin luonteva valinta. Penkin toteutuksesta vastasi puuseppä Ville Aakula. Projekti on alkuperäisen aikataulun mukaisesti vielä kesken. Tällä hetkellä penkistä valmistetaan protomallia oikeassa koossa ja lopullisen penkkimallin on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.
ANNA-LEENA KILPELÄINENAntibakteeristen ja desinfioitavien kalusteiden prototypointi
Arkkitehtina ja muotoilijan minulla on kertynyt kokemusta päiväkoti- ja koulurakennusten kiinto- ja irtokalustesuunnitelusta, joten päädyin myös tässä projektissa suunnittelemaan päiväkoti- ja koulukäyttöön suunnatun Nappi-kalustesarjan. Kalustesarja koostuu eri kokoisista pöydistä ja raheista, jotka mahdollistavat kohtaamisen, yhdessä toimimisen ja leikkimisen. Kalusteiden mitoitusta varioimalla toteutuu myös eri kokoisten käyttäjien ergonomia. Kalusteet valmistetaan käsittelemättömästä mäntypuusta, joka on luonnollisesti antibakteerinen materiaalia. Luonnonmateriaalin käyttö on myös vähähiilipäästöinen valinta. Kalusteiden pelkistetty muotokieli helpottaa puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä. Detaljina kalusteiden kannessa on reiät, joiden avulla erikorkuiset pöydät ja rahit ovat mahdollisia yhdistää kiinni toisiinsa. Reikä toimii myös tarttumaotteena kalusteille.
Huonekalusäätiön myöntämää apurahaa on käytetty suunnitteluprosessissa seuraavasti. Sillä on hankittu suunnitteluohjelmia, jolloin olen päässyt tietokoneella luonnostelemaan, 3d-mallintamaan, mitoittaman ja visualisoiman kalustesarjaa. Lisäksi alkuvaiheen suunnitteluun liittyen apurahalla on hankittu 3d-tulostin, joka on mahdollistanut konkreettisesti kalusteiden muotokielen tarkastelun ja hiomisen. Loppuosa budjetista menee kalusteiden prototypointiin. Olen sopinut protojen valmistamisesta kajaanilaisen puuseppä Jari Mannisen kanssa helmikuussa 2024. Valmistuksen ja valokuvauksen jälkeen kalusteet menevät Kajaanin Montessori-leikkikoululle koekäyttöön. Noin kuukauden koekäytön jälkeen pyydän palautteen päiväkotilaisilta. Palautteessa kysyn käytettävyyden lisäksi kokemuksia kalusteen puhtaanapidosta ja hygienisyydestä. Päiväkotilaisten palautteen jälkeen tarkennukset suunnitelmiani ja toteutan puusepän kanssa päivitetyt protomallit kalusteista.
LAURA MATTILA, MIKKO MERZPeti-sänkymalliston jatkokehittäminen ja uusien mallien tuotantoon otto ja markkinointi
Myönnetyn apurahan turvin hanke saatiin toteutettua tavoitteena olleessa laajuudessa vuoden 2021 aikana. Peti-mallistoa laajennettiin siten, että kahden vakiokokoisen sänkyrungon sijaan tuotannossa on nyt neljä kokoa. Sängyn rakennetta ja tuotantoprosessia kehitettiin siten, että erilaisten osien ja pakkausten määrää saatiin vähennettyä vaikka mallien määrä kasvoi. Malliston osaksi suunniteltiin myös daybed-kokonaisuus, johon kuuluu sänkyrungon lisäksi patja ja tyyny. Daybed-malli saadaan myyntiin vuoden 2022 alussa. Tuotekehityksen lisäksi, koko mallisto valokuvattiin laajasti: kaikista malleista tuotettiin syvätyt tuotekuvat, animaatioita ja kuvia eri käyttöympäristöissä. Hanke huipentui 22.–28.11.2021 Maamusta-galleriassa Helsingissä pidettyyn näyttelyyn, jossa uudistunut mallisto esiteltiin yleisölle.
OULUN YLIOPISTO, MIKROELEKTRONIIKAN TUTKIMUSYKSIKKÖHuonekaluihin integroitava elektroniikka ja anturointi – HILA
Työssä valmistettiin kahdella eri menetelmällä johtimia koivuvanerin päälle 1) Painotekniikalla ja 2) Lasertyöstäminen suoraan kuvio vanerin päälle. Painotekniikalla valmistetut johtimet tuottivat hyvän johtavuuden johtimia, mutta johtimien leveys ja alustan tasaisuus vaikuttavat lopputulokseen. Lasertyöstöllä pystytään valmistamaan ohuempia johtimia, mutta johtavuus on huonompi ja musteen imeytyminen työstettyyn kanavaan on otettava huomioon. Lisäksi tutkittiin johdinrakenteen laminointia puurakenteen sisään ja lasertyöstetyn venymäliuskakuvion laminointi vanerirakenteen sisään onnistui. Lisäksi tutkittiin langattoman mittauksen toteuttamista vaneriin integroidusta venymäanturista. Mittaus saatiin toteutettua käyttämällä modifioitua johdinmateriaalia venymäanturina. Elektroniikkaa ohjattiin puhelimella, josta tulos voitiin katsoa ja tallentaa.
SAARA RENVALLÄlylaitteen säilyttämiseen tarkoitetun kalusteen tuotekehitys ja prototyypin valmistus
Apurahan turvin tuoteidea suunniteltiin loppuun ja testattiin hahmomallien kautta. Siitä valmistettiin ensimmäiset kokopuiset mallit, r-sahatusta männystä. Lopputulos on tavoitteeni oloinen: täysin kotimainen, ekologinen ja tuotannollisesti jouheva kokopuinen tuotesarja, jossa toteutuu esteettisesti ja toiminnallisesti tavoiteltu taso. Sarjassa on kolme eri variaatiota puhelimen ja ipad:n säilyttämistä ja lataamista varten. Viimeisimmät mallit, kolme koko variaatiota ovat nyt työn alla ja valmistuvat joulukuussa 2021, sekä neljäs malli tammikuussa 2022.
RIKU TANELI TOIVONENR21 senkin tuotekehitys, pienoismallien, hahmomallien, 1.1 prototyypin valmistuskustannukset sekä verstastilan vuokrakustannukset
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja prototypoida R21-senkin ensimmäiset mallit. Apuraha mahdollisti R21-senkin tuotekehityksen ja kahden erikokoisen prototyypin valmistuksen. Projektin lähtökohtana toimivat alustavat luonnokset R21-senkistä. Projektin tavoitteena oli suunnitella visuaalisesti mielenkiintoinen ja yllättävä tuote. Ensimmäisten 1:1 hahmomallien valmistamisen yhteydessä visuaalinen ilme ja mittasuhteet varmistuivat. Prototypoinnin tavoitteena on löytää järkevimmät ratkaisut tuotteen tulevaan valmistukseen. Tämän lisäksi on pyritty kartoittamaan tuotantokustannuksia ja löytämään valmistaja piensarjojen tuotannolle. Aikataulun puitteissa tuotekehitys on ensimmäisten hahmomallien osalta valmis. Viimeisteltyjen prototyyppien valmistus alkaa joulukuussa 2021 ja niiden on määrä olla valmiita joulukuun loppuun mennessä.
2. LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT
Tommi FörbomPuukierre tuolien ja pöytien liitostyyppinä, osaaminen ja tuotantoprosessien ja siinä tarvittavien työkalujen kehittäminen ja verstaan varustelu
Puukierre on perinteinen, liimaton ja logistisen tehokkuuden mahdollistava ekologinen huonekalujen liitostapa. Projektin tavoite oli varustella pieni puusepän verstas puukierrettä hyödyntävien huonekalujen piensarjojen valmistusta varten ja samalla kehittää puukierreosaamista ja työssä tarvittavia työkaluja ja apuvälineitä. Projekti aloitettiin työkalu- ja konehankinnoilla. Toiminta siirrettiin projektin kuluessa alkuperäistä pienempään verstastilaan. Tämä verstastila on nyt varusteltu suunnitellusti muilta osin, mutta oikotasohöylä on sijoitettu toiseen verstastilaan ja tarkistuspyörösahaa ei ole vielä hankittu tilanpuutteen vuoksi. Uuden tilan etsiminen on käynnissä. Hankittuja työkaluja ja koneita siirretään väliaikaisesti oikotasohöylän kanssa samaan tilaan työskentelyn sujuvoittamiseksi. Kierteen teossa tunnistin ja ratkoin kahta ongelmaa: 1) miten kierteestä saa siistin ja pitävän 2) miten kierteen saa oikeaan kulmaan sekä naaras- että uroskierteeseen, jotta jalat saadaan haluttuun kulmaan. Kehitin projektin aikana työkaluja ja apuvälineitä kierteen tekoon edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Valmistin kehittämisen loppuvaiheen aikana kaksi erilaista, puukierrettä hyödyntävää huonekalua, penkin ja baarijakkaran. Valmius puukierrettä hyödyntävien tuolien ja pöytien valmistukseen on olemassa. Kehitetyt apuvälineet ja työtavat soveltuvat piensarjojen tekoon.
Hypha (Maxim Narbrough)Custom-Built CNC for generative prototyping
Projektin tavoite oli suunnitella ja valmistaa räätälöityä CNC-jyrsinkonetta uusiengeneratiivisten tuotekonseptien kehittämiseksi.

Generatiivinen suunnittelu mahdollistaa suunnittelumenetelmiä, joissa algoritmit hyödynnetään esimerkiksi muotojen “kasvattamiseksi”. Generatiivinen muotoilu sallii myös esimerkiksi materiaalin menekin optimointia, haastavien orgaanisten muotojen luonninyksinkertaistamisen ja massaräätälöinnin automatisointia.

Räätälöity CNC-jyrsinkone tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja toteuttaa algoritmiavusteisen suunnittelun kautta luotuja tuotekonsepteja.
3. MESSUILLE JA NÄYTTELYIHIN OSALLISTUMINEN
Pauliina Jokivuo, Aleksi Remsu, Penna Tornberg, Tomi Laukkanen (Raaka kollektiivi)Tuotteiden prototyyppien valmistamien esiteltäväksi Milanon design week:lla omalla Raaka-gallerialla osana Isola Design Districin muotoilutapahtumaa
Apurahan saajat luopuivat myönnetystä apurahasta.
Pro Puu ryPuusta paikallisesti – Sahaustapahtuma & näyttely
Pro Puu -galleriassa 3.-29.9.2021
PUUSTA PAIKALLISESTIPuusta paikallisesti -näyttelyssä oli esillä kotimaisista puulajeista valmistettuja pienesineitä ja kalusteita, joiden avulla esitettiin puulajien käyttömahdollisuuksia ja ominaisuuksia.
Esineiden lisäksi näyttelyssä oli esillä puulajiseinäke, joka on suunnitellut oppilaitosten ja yleistentilojen seinille. Seinäke on näyttävä & innostava teos opetuksen avuksi tai tilaa kaunistamaan. Seinäkkeeseen kuuluu 18-20 kotimaistas puulajia. Kunkin puulajimallin päällä on QR-koodi kyseisen lajin esittelysivustolle Puuproffa.fi -sivuille. Puuproffasta löytyy tarkempaa tiedot kunkin lajin kasvupaikasta puulajin ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Galleriassa pyöri koko näyttelyn ajan Puun kaato, sahaus ja taapelointi-esitys, jossa havainnollistetaan puun kulkureitti metsästä/puistosta/pihasta sahauksen kautta kuivumaan ja lopulta puusepänmateriaaliksi.
SYYSSAHAUS
Pro Puu-keskuksella järjestettiin näyttelyn ohessa myös Syyssahaus-tapahtuma, jossa sahattiin mm. muutamia lahtelaisia kaupunkipuistopuita. Sahaus toteutettiin yhteistyössä AAA-Sahakoneen kanssa kenttävannesahalla ja apuna oli Pro Puu-yhdistyksen jäseniä.

Tuppeen sahatut puunrungot pinottiin mallitaapeliin kuivamaan. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Taapelit ovatkin tuttu maamerkki Pro Puu- keskuksen päädyssä.

Sahaustapahtuma oli avoin yleisölle ja toimii samalla oppimistilanteena alan opiskelijoille. Paikalle oli kutsuttu mm. puuseppäopiskelijoita sekä muotoilun- ja puutekniikan opiskelijoita. Tapahtumaa katsomassa oli myös joukko aiheesta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.
Maiju UskiMilanossa järjestettävän muotoilunäyttelyn osallistumiskulut ja prototyyppien valmistuskulut
Apuraha käytettiin näyttelyosallistumiseen Milanon huonekalumessuilla SaloneSatellitessa. Suunnittelin ja toteutin prototyypit kolmesta uudesta tuotteesta. Suunnittelin metallilevystä valmistettavan, helposti koottavan sohvapöydän. Se koostuu kahdesta kappaleesta, jotka lomittuvat toisiinsa ja rakenne lukittuu. Toinen uusi tuote oli liikuteltava sivupöytä. Idea lähti SaloneSatelliten vuoden teemasta Designing for our future selves, jota tulkitsin suunnittelemalla kodin kalusteen, joka toimii apuvälineenä mutta näyttää miellyttävältä. Pöydän avulla voi liikuttaa pieniä tavaroita kotona, saaden pöydästä samalla tukea liikkumiseen. Kolmas uusi tuote oli seinäkiinnitteinen tuikkuteline. Sen inspiraatio tuli vedenpinnan heijastuksista. Tuikku on upotettu niin, että vain liekki näkyy ja se heijastuu takana olevasta metallipinnasta. Tein tuotteista käsivaraluonnoksia ja 2D- sekä 3D luonnoksia sekä pienoismalleja. Lopulliset prototyypit teetin. Tuotteiden suunnittelun ja prototyyppien teettämisen lisäksi tein kaikki tarvittavat järjestelyt ja markkinoinnin messuja varten, pystytin ja purin messuosaston ja edustin paikan päällä kuusi päivää. Osallistuminen onnistui hyvin ja sain luotua kontakteja huonekaluvalmistajiin, mikä oli osallistumisen päätavoite. Koronapandemian ja totutusta poikkeavan ajankohdan vuoksi tuntui, että messuilla ei ollut niin paljoa kävijöitä kuin aiemmin, joten näkyvyys jäi luultavasti hieman vähäisemmäksi kuin olisi ollut ennen pandemiaa. Haasteista huolimatta osallistuminen oli kannattava ja on johtanut keskusteluihin huonekaluvalmistajien kanssa.
4. URHEILU- JA LIIKUNTAVÄLINEET
Upwood design oyPuisen SUP-lautaperheen suunnittelu, valmistaminen ja markkinoille lanseeraus
Apurahan avulla olemme valmistaneet 3 puista SUP-lautaa, joista viimeisin on valittu tuotantoversioksi ja malliksi. Ensimmäinen versio sain alkunsa jo hieman ennen apurahan saamisen vahvistumista. Valmistin laudan kotimaisesta kuusesta. Laudat 2 ja 3 on valmistettu kevyemmästä, tuotantoon valitusta, Keisaripuusta (Paulownia). Painon optimointi on toteutunut versioissa 55 -> 32 -> 22kg. Optimointi on toteutettu uuden valmistusteknologian avulla, jonka koemme yhdeksi menestystekijäksi. Lisäksi olemme testanneet erilaisia kansilevyratkaisuja hyödyntääksemme mahd. mukaan kotimaista materiaalia pintaviiluissa Kaupallisen malli 1 laudan paino tulee olemaan n. 19 kg, joka on yhtenä menestystekijänä mielestämme hieno saavutus kookkaalta (3000x184x120) laudalta.
5. SOITTIMET, ÄÄNENTOISTO
Elisa JärviUudenlaisen neljäsosasävelaskelmapianolle ja mikrotonaaliselle pianolle sävelletyn ohjelmiston äänittämien
Apuraha mahdollisti uudenlaisella neljäsosasävelaskelpianolla toteutettavan äänityshankkeen käynnistämisen ja levytyssopimuksen solmimisen Sibarecordsin kanssa. Projekti laajeni tavoitteiltaan sekä kustannuksiltaan, ja myös tarvittava lisärahoitus on nyt järjestynyt. Äänitykset valmistuvat 2022 ja levy julkaistaan todennäköisestä seuraavana vuonna. Äänitykset käsittävät sekä neljäsosasävelaskelvirityksellistä musiikkia (oktaavi jaettuna 24 askeleeseen) että sävellyksiä vireessä 22-edo (oktaavi jaettuna 22 osaan). Teokset soitetaan uudenlaisella midi-liitännäisellä neljäsosasävelaskelkoskettimistolla, joka mahdollistaa niin historiallisen neljäsosasävelpianolle kirjoitetun ohjelmiston herättämisen henkiin kuin nykymusiikin soittamisen. Alustavat studiokokeilut osoittavat, että osa historiallisten teosten äänityksistä pystytään toteuttamaan aidosti akustisen flyygelin soundilla soittamalla neljännesaskelkoskettimistolla tehdyt miditaltioinnit akustisen Disklavierin kautta. Osassa taltiointeja puolestaan hyödynnetään sähköisiä soundimallinnuksia. Soitinkehittely toivottavasti jatkuu tulevaisuudessa kohti akustista neljäsosasävelaskelpianoa. Hankkeesta sivustolla: https://sites.uniarts.fi/web/quartertonepiano
Metropolia ammattikorkeakouluSuuren mittaluokan ja monen käyttötavan mahdollistavan yhteissoittokanteleen konseptointi ja rakentaminen
Marraskuun 17. päivänä 2021 Arabian musiikkikampukselle asennettu yhteissoittokantele on täysin käyttökelpoinen soitin sellaisenaan. Se on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja selvästi houkuttelee kampuksella olevia kokeilemaan soitinta. Akustisena sen ääni ei ole häiritsevä eikä kuulu opetusluokkiin. Myös soittimen pedagoginen kehitystyö on käynnistynyt Metropoliassa niin, että yhteissoittokanteletta testataan lähikoulujen ja päiväkotien kanssa. Metropolian musiikkipedagogikoulutuksessa on vahva suuntautuminen yhteismusisointiin ja kulttuurihyvinvointiin sekä varhaisiän musiikkikasvatukseen, joten tällä uudella soitininnovaatiolla on hyvä lähtötilanne kehittyä ja rakentua osaksi laajamittaista hyödyntämistä eri organisaatioissa. Akustisena se edustaa kuitenkin kehitystyön osalta vasta ensimmäistä soittimen tasoa.
Ruokangas Guitars OyAkustiseen kitaraan soveltuvan mikrofonin kehittäminen
Valvebucker® Acoustic -kitaran tuotekehitys on edennyt suunnitelmamme mukaan. Saimme hiljattain valmiiksi ensimmäisen täysin toimivan prototyypin akustisesta, Valvebucker mikrofonilla varustetusta orkesterikitarasta (acoustic archtop guitar). Työ jatkuu kitaran jatkokehityksen merkeissä. Yleisesti mainittakoon, että Covid19 pandemia on aiheuttanut meille komponenttien ja raaka-aineiden saatavuusongelmia, ja toimintamme on näin vaikeutunut ja hidastunut jossain määrin vallitsevan tilanteen johdosta. Tämä heijastuu myös uusien tuotteiden julkaisuaikatauluihin. Pyrkimyksemme oli julkaista jo aiemmin kehitelty Valvebucker Mk2 mikrofoni 2021 alussa, mutta tämä julkaisu on nyt siirtynyt vuodella. Näin ollen olemme päättäneet lykätä myös Valvebucker Acoustic -kitaran julkaisua, näillä näkymin alkuvuoteen 2023.
6. VALAISIMET
Mikko PeräahoAkustiikkalevyjen yhteyteen integroidun valaisinratkaisusuunnitelman toteuttaminen ja piensarjan valmistaminen esittelykäyttöön
Apurahan avulla toteutettiin hakemuksen mukainen kehyslistavalaistus akustiikkalevyihin integroitavasta valaistuksesta. Apurahalla rahoitettiin kahden alumiinimuotin valmistus ja pienerien valmistus näillä. Tuote koostuu kehyslistasta LED-nauhalle, kulmakasaushelasta ja seinäkiinnitysprofiilista. Kokonaisuuden avulla voidaan toteuttaa sarjavalmisteisesti valokehyksiä akustiikkalevyjen taakse ja kiinnittää akustiikkalevyjä seinään kahteen eri tasoon käännettävällä seinäkiinnitysprofiililla. Valaistus voidaan suunnata akustiikkalevyn takaa keskelle ja ulos, jolloin epäsuoralla valolla saadaan korostetuksi akustiikkalevyihin leikattuja aukkoja ja ulkomuotoja. Valaistuksen kehyslista irrottaa akustiikkalevyt seinästä, jolloin levyjen äänenvaimennusominaisuudet paranevat ja kiinnitys kahteen tasoon lisää huomattavasti akustiikkalevyjen sommittelumahdollisuuksia. Kehyslistaprofiilin ja kasaushelan avulla akustiikkalevyjä voidaan ripustaa myös kätevästi vaijerikiinnityksellä katosta. Kehyslistalla voidaan toteuttaa myös erillisiä listavalaisimia. www.akulux.fi
7. TUTKIMUS, KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TAI JÄRJESTÄMINEN, OPISKELU
LAB ammattikorkeakoulu OyHuonekalutestauksen kehittäminen Joutsenmerkkikriteeristön mukaiseksi
Ympäristömerkintä Suomi Oy (Joutsenmerkki) on päivittänyt kriteeristöään Joutsenmerkin myöntämiseksi kalustealan tuotteille. Uusi kriteeristö on vahvistettu joulukuussa 2020 ja on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Tässä voimaan tulleessa kriteeristössä on vaadittu, että Joutsenmerkin saaminen tuotteelle edellyttää mm. tuotteiden testaamista vaadittujen standardien mukaisesti akkreditoidussa testauslaboratoriossa.

LAB ammattikorkeakoulussa on Suomen ainoa riippumaton kalusteiden testauslaboratorio. Jotta kalustealan yrityksillä on mahdollisuus saada Joutsenmerkin edellyttämät testaukset kotimaisesta akkreditoidusta laboratoriosta, LAB ammattikorkeakoulun kalustetestauslaboratorio aloitti akkreditointiprosessin tavoitteenaan uusia aiemmin tauolle jätetty akkreditointi laajennetulla, Joutsenmerkkikriteeristön mukaisella testaustarjonnalla.

Joutsenmerkki kriteeristö sisältää suuren määrän yksittäisiä eri testausstandardeja. Testaukset, joille akkreditointia on haettu, on käyty läpi sekä tehty tarvittavat päivitykset sekä laitteistoihin, kalibrointeihin ja mittausmenetelmiin. LAB ammattikorkeakoulun kalustetestauslaboratorio on hakenut akkreditointia seuraavien tuoteryhmien testauksille:

- Keittiö- ja kylpyhuonekalusteet (koti- ja julkiskalusteet)
- Lastenkalusteet (koti- ja julkiskalusteet)
- Tuolit/ istuimet, kotikalusteet
- Pöydät,,kotikalusteet
- Pintojen kulutuskestävyys (mm.. naarmutus, kemikaalinkesto,,kulutuskestävyys)
- Sängyt ja patjat, koti- ja julkiskalusteet
- Sermit ja taulut, julkikalusteet ja toimistokalusteet
- Pöydät, julkiskalusteet ja toimistokalusteet
- Säilytyskalusteet, julkiskalusteet,,toimistokalusteet

Akkreditointiprosessi on käynnissä ja alustavan aikataulun mukaan saadaan päätökseen maaliskuussa 2022.
Salon Seudun ammattiopistoStipendien jakaminen Taideteollisuusalan perustutkinto (puuseppä) koulutuksien opiskelijoille opiskelun tukemiseen
Salon seudun ammattiopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia puualalle. Oppilaitoksessa on mahdollista opiskella puusepäksi. Apurahalla tuettiin Taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoita stipendeillä, joista 6 kpl jaettiin 14.6.2021 ja olivat suuruudeltaan 150 euroa ja kolme jaetaan 3.12.2021, joista kaksi suuruudeltaan 150 euroa ja yksi 300 euroa.
Henna TahvanainenTutkimuksellisen näytön saaminen lämpökäsitellyn puun hyödyntämisestä konserttikanteleen rakennuksessa
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko lämpökäsittelystä puusta ja normaalisti kuivatusta puusta valmistetut konserttikanteleet merkittävästi toisistaan akustisesti. Tutkimuksessa mitattiin kolme konserttikanteleparia eli yhteensä kuusi kanteletta, joista jokainen pari koostui samaan aikaan valmistetuista lämpökäsittelystä materiaalista ja normaalisti kuivatuista kanteleesta. Mitattavia suureita olivat kanteleen kopan taajuusvaste (admittanssi), äänenpainetaso noin metrin päässä kanteleesta sekä äänen intensiteetti kanteleen ääniaukon kohdalla.
Tutkimustulosten perusteella soitinrakentaja onnistui rakentamaan hyvin samanlaiset kanteleen kopat yhtä aikaa sekä lämpökäsittelystä että normaalisti kuivatusta puusta. Akustiset erot lämpökäsittelystä ja normaalisti kuivatusta puusta rakennettujen kanteleiden välillä eivät olleet merkittäviä. Tämä tarkoittaa, että lämpökäsitelty puu on akustisesti yhtä hyvä kuin normaalisti kuivattu puu valmiissa soittimessa. Kielten ja kopan yhteisvaikutus on paljon monimutkaisempi ja sitä analysoidaan vielä esimerkiksi osasävelsarjojen kautta. Alustavia tutkimustuloksia esiteltiin syyskuussa 2022 Vienna Talk on Musical Acoustics - konferenssissa Wienissä, Itävallassa sekä Cremonassa Italiassa Mondo Musican yhteydessä järjestetyssä Mondo Acustica - tiedettä soitinrakennuksen tarpeisiin- tapahtumassa.
8. JULKAISUT, HISTORIA
Marko AhoKaksirivisen harmonikan rakentajan opas
Huonekalusäätiön avustus kohdistui kirjoitustyön aikaisten elinkustannusten kattamiseen, puumateriaalihankintoihin sekä tietokoneohjelmalisenssiin. Apurahan myöntämisvuonna työn alla olevaan teokseen on valmistunut sekä tekstiä että kuvitusta huomattavaan osaan teoksen laajuudesta: valokuvauksessa käytetään apuna valokuvaajaa, ja tarvittavia piirroksia on laadittu tietokoneavusteisesti. Rakennusoppaan tarpeisiin on suunniteltu oma yksinkertainen diatoninen harmonikkamalli, jossa on käytetty rakentajaystävällisiä, ekonomisia ja koeteltuja rakenneratkaisuja. Teoksessa tullaan kuitenkin esittämään myös tietokoneavusteista tuotantotekniikkaa edellyttäviä vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja näin ollen vaaditaan paikoin kolmenkin erilaisen komponentin valmistamista ja valmistamisen dokumentointia. Työ jatkuu huonekalusäätiön avustuksen käytön jälkeen.
Ilona Anhava
Julkaisu sisustusarkkitehti Ben af Schultenin huonekalu- ja esinetuotannosta ja hänen aktiviteeteistään sisutuksen-, näyttelyarkkitehtuurin, graafisen suunnittelun, sekä huonekalu-, design ja taidenäyttelyjen sisällöllisessä suunnittelussa
Kirjan edellyttämän rahoituksen saaminen on kestänyt arveltua kauemmin, mistä syystä kirjan valmistuminen on lykkääntynyt vuodelle 2022.
Huonekalumuseosäätiö srPäijät-Hämeen alueen huonekaluista kertovan tutkimus- ja julkaisuhankkeen painatuskustannukset
Apuraha käytetään osana kokonaisbudjettia, jonka turvin painetaan projektin lopputulos. Joulukuussa 2021 julkaistu kirja on A4 kokoinen, 400 sivua ja runsaasti kuvitettu.

Huonekalumuseosäätiö palkkasi hankkeeseen tutkija Päivi Revon vuoden 2020 alusta alkaen. Tänä aikana hän on valmistanut hanketta varten kolme osatutkimusta:

- Katsaus Lahden ja lähialueiden puusepänteollisuuden kehittymiseen ennen vuotta 1930
- Lahden ja lähialueiden puusepänalan toimijoita 1900-1995
- Puusepänalan opetuksen järjestäminen ja vankityö Suomessa 1920- ja 1930-luvuila.

Näiden osatutkimusten lisäksi hän on inventoinut Huonekalumuseosäätiön arkistokokonaisuuden, josta pääosan muodostaa laaja valokuva-arkisto, sekä koonnut muuta taustamateriaalia vuoden 2021 aikana työstettävää ja julkaistavaa kirjaa varten.
Maija MäkikalliSuomalaisen huonekaluteollisuuden ja taideteollisuuden alaan kuuluvan väitöskirjan julkaiseminen
Kulttuurihistorian väitöskirjassa Laatuhuonekaluja koteihin. Boman, moderni ja suomalaisen huonekalutaiteen murros 1920-luvulta 1950-luvulle (2021) tutkitaan suomalaisen huonekalutaiteen modernisoitumista taitavasta puusepäntyöstään tunnetun turkulaisen Bomanin puusepäntehtaan näkökulmasta. Minkälaisia olivat Bomanin tulkinnat modernista huonekalusta ja miten ne muuttuivat kyseisten vuosikymmenten aikana? Vuonna 1871 perustettu Oy N. Boman Ab (aik. N. Bomanin Höyrypuusepäntehdas, myöh. Oy Boman Ab) oli 1920-luvun alussa Suomen vanhin ja suurin huonekaluja valmistava yritys. Se tunnettiin arvokkaiden ja loisteliaiden kalustojen sekä sisustusten valmistajana, jonka asiakkaisiin kuului yhteiskunnan poliittista, taloudellista ja kulttuurista eliittiä. 1950-luvulle tultaessa Bomanilla suunnitellut ja valmistetut huonekalut olivat puolestaan tyypillisesti pieninä sarjoina valmistettuja yksittäisiä huonekaluja, sekä myös pieniin koteihin ajateltuja tilaa säästäviä kalusteita. Yrityksen johtaja Carl-Johan Boman suunnitteli ja patentoi huonekaluja itse ja teki myös yhteistyötä arkkitehtien ja taiteilijoiden kanssa. Patentoituja tuolimalleja suunnattiin vientimarkkinoille 1930-luvulta alkaen. Puusepäntaidon, taidekäsityön ja koristeellisten puumateriaalien rooli olivat keskeisiä muotokieleltään tai funktioltaan modernienkin huonekalujen yhteydessä. Bomanin tapauksen pohjalta tutkimus ehdottaakin suomalaisen modernin huonekalun tarkastelemista aikaisempaa monimuotoisempana ilmiönä.

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page