Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät

TIIVISTELMÄT VUONNA 2019 MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN KÄYTÖSTÄ LAADITUISTA SELVITYKSISTÄ


1. KALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS
Onni AhoKolmen kodin kalusteen; tuolin, pöydän ja hyllyn, suunnittelu ja valmistus
Hankkeessa suunniteltiin sarja yksilöllisiä ja kokeellisia kalusteita. Hankkeen tarkoitus oli tutkia vaihtoehtoisia materiaaleja ja valmistustekniikoita huonekalujen suunnittelussa ja valmistuksessa. Tutkimuksessa keskityttiin eri materiaalien esteettisiin ominaisuuksiin ja kokeellisiin tuotantoprosesseihin, joita sovellettiin tuotteiden suunnittelussa. Tämä kokeellinen lähestymistapa auttoi tarkastelemaan kalustemuotoilun mahdollisuuksia tuoreesta näkökulmasta. Hankkeella onnistuttiin keräämään tärkeää materiaalitietoutta ja kasvattamaan omaa tuoteportfoliota. Apurahalla katettiin hankkeeseen liittyviä työtila- ja valmistuskustannuksia, sekä prototyyppien materiaalihankinnat. Hankeen kehitystyö jatkuu ja viimeisten prototyyppien valmistus on aloitettu. Näyttely- ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan.
Kaisa Amalia AlaräihäHyvinvointia sisätiloissa edistävän kalusteen suunnittelu
Hankkeen aikana tutkin kirjoitus- ja suunnittelutyön keinoin, miten voimme muotoilun ja tässä tapauksessa huonekalujen kehitystyön avulla tuoda sisätiloihin palautumista ja mielen rauhoittumista edistäviä ratkaisuja. Apuraha käytettiin apurahahakemuksen mukaiseen tutkimus- ja tuotekehitysvaiheen työskentelyyn sekä materiaalikuluihin. Tämän tutkimusmatkan tuloksena syntyi seitsemästä teesistä koostuva henkilökohtainen manifestini hyvän muotoilun määrittelemiseksi, superestetiikka. Superestetiikka (Super Aesthetics tai Great Aesthetics) kuvailee asiat jotka tekevät muotoilun merkitykselliseksi, ja sitä kautta auttaa edistämään niin ihmisen kuin koko luonnollisen elinympäristömme hyvinvointia. Tutkimustyön pohjalta kehitin konseptin peruselämisen tarpeisiin vastaavista huonekaluista, istuimesta ja pöydästä, jotka konkretisoivat yhden tulkinnan johtopäätöksistäni. Prototyypit valmistuvat vuoden 2020 alkupuoliskolla.
Kaisa JänttiPienen tilan säilytystilan tuotekehitys ja prototyypin valmistus
Apurahalla tuettiin projektia, jonka lähtökohtana toimi varhaisempi suunnitelmani säilytyskalusteesta. Ideana on seinään kiinnitettävä ja mahdollisimman vähän tilaa vievä peilin, hyllyn, naulakon ja rekin yhdistelmä, joka palvelee pienen kodin eteisen toimintoja. Aikaisempi protokokeiluni messuille osallistumisineen paljasti minulle sen hetkisen suunnitelmani vahvuudet ja heikkoudet, ja nyt apurahan turvin minun on ollut mahdollista keskittyä intensiivisesti tuotteen jatkokehitykseen. Tavoitteenani on ollut lopputulos, joka olisi miellyttävä käytettävyyden, visuaalisuuden ja valmistettavuuden näkökulmista. Suunnitteluni alkoi keväällä 2019 vuoroin tietokoneella mallintaen ja vuoroin uusia ideoita ja rakenteita testaillen. Syksyllä uuden suunnitelman valmistuttua, teetin kalusteesta prototyypin. Testikäytössäni uusi malli on osoittautunut varsin toimivaksi. Kuitenkin pientä hienosäätöä kasattavuutta helpottamaan on vielä tehtävänä. Ilokseni olen saanut huomata, että vaikka kaluste on suunniteltu eteiskalusteeksi, on sillä käyttömahdollisuudet myös kylpyhuoneessa tai WC:ssä sekä esimerkiksi makuuhuoneessa tai muussa pukeutumis- tai laittautumistilassa. Apurahalla ostetaan vielä valokuvat tuotteesta, jonka jälkeen sille etsitään sopivaa valmistajaa.
Lincoln KayiwaHuonekaluja meristä löydetyistä sandaaleista – prototyyppien ja lopullisten kalusteiden tuotekehitys ja suunnittelu sekä materiaalit
Apurahan saajan pyynnöstä hanke on siirtynyt vuonna 2020 toteutettavaksi ja raportoitavaksi.
Iina KettunenKaksiosaisen lasista valmistettavan verhopidikkeen tuotesuunnittelu- ja kehittäminen
Apuraha käytettiin lasisen verhopidikkeen tuotekehityksen ja - suunnittelun loppuun saattamiseen, prototyyppien valmistukseen, tuotekuvaukseen ja protojen esittelyyn. Verhopidike lanseerattiin Protoshop 2019-näyttelyssä Habitare-messuilla syyskuussa.

Tavoitteena oli suunnitella kaunis, toimiva ja mielenkiintoinen verhopidikeproto ja hanke oli kokonaisuudessaan antoisa, opettavainen sekä haasteellinenkin.

Vaikkakin verhopidikkeen spiraalimuoto oli yksinkertainen, osoittautui sen valmistaminen prosessin aikana varsin haastavaksi. Tuote valmistettiin vapaalla kädellä muotoillen muotin päälle, jolloin verhopidikkeen muotoon saatiin toivottua orgaanisuutta. Vaikkakin valmistustapa mahdollisti tuotteen kauniin muodon, oli sen onnistumista vaikea ennakoida.

Protoshop 2019-näyttelyssä esiteltiin kolmen verhopidikkeen kokonaisuus ja tuote sai lämpimän vastaanoton.

Kartoitin prosessin aikana myös muita verhopidikkeeseen soveltuvia materiaaleja, joista olen tuotekehittänyt yhtä aktiivisesti eteenpäin. Tavoitteena onkin jatkaa hanketta niin, että verhopidikkeestä saataisiin sarjavalmistukseen helpommin soveltuva tuote muuttamatta kuitenkaan tuotteen tämän hetkistä muotoa tai tunnelmaa.
Tomi LaukkanenFriends-kalustesarjan prototypointi, tuotekehitys ja kalustesarjan tuottaminen
Apuraha mahdollisti Friends-kalustesarjan prototypoinnin, ensimmäisen piensarjan valmistuksen sekä kalustesarjan esittelyn Habitare 2019 Huonekalumessujen Protoshop-näyttelyssä. Protoshop-näyttely on Imu Designin kuratoima näyttely, johon valitaan vuosittain 10-12 kiinnostavaa ja uudenlaista kodin tuotetta. Friends-kalustesarjan lähtökohta oli suunnitella monikäyttöinen kaluste pieniin tiloihin. Sarja koostuu pöytä- ja jakkara-moduuleista, jotka voidaan pinota hyllyköksi silloin, kun ne eivät ole käytössä. Ensimmäisen piensarjan Friends-kalusteista valmisti Kangasalalla toimiva Puusepänliike Lauri-Poika Oy ja sarjan valmistus oli suurin yksittäinen käyttökohde apurahalle. Lisäksi apuraha mahdollisti alustavien hahmomallien ja prototyyppien teon, valmiin sarjan varastoinnin, kuljetuksen valokuvauksiin ja messuille sekä itselleni Habitare-messuille osallistumisen. Habitare-messuilla Friends sai paljon mielenkiintoa ja näkyvyyttä osakseen. Se esiteltiin Habitaren päälavalla, Ylen alueuutisissa sekä Glorian kotilehdessä. Tällä hetkellä etsin Friends-sarjalle kiinnostunutta valmistajaa. Tavoitteeni on kontaktoida ja löytää valmistaja joko Suomesta tai muualta Euroopasta.

Tuotteet valmisti Puusepänliike Lauri-Poika Oy.
LumoCollection OySäilytyskalusteiden lisääminen Lumo-Kids mallistoon
Tavoitteena oli suunnitella integroitava hylly ja vaatekaappi LumoKidsin mallistoon. Integroitava hylly saatiin valmiiksi aikataulun puitteissa. Vaatekaapin osalta projekti on vielä kesken.

Hylly tehtiin kirjakärryn muotoon. Tuotteen on suunnitellut muotoilija Timo Niskanen ja tuotteen nimeksi annettiin Kaara-kirjakärry. Kirjakärryn rakenne on vankka, mutta ulkoasu skandinaavisen selkeälinjainen. Desing soveltuu hyvin myös vaikka aulaan tai olohuoneeseen. Hylly on myös helposti liikuteltavissa renkaiden ansiosta. Mittasuhteet on suunniteltu niin, että kirjakärry asettuu nätisti Ketara-parvisängyn jalkojen väliin ja on näin integroitavissa osaksi parvisänkyä. Kirjakärry esiteltiin Habitaressa ja tuotetta on jo myyty myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vaatekaapin suunnittelija on Otso Leppänen. LumoKidsin sängyt ovat myös Otson kädenjälkeä. Vaatekaapin on tarkoitus luoda harmoninen kokonaisuus sänkyjen kanssa. Suunnitteluprosessi on kuitenkin huomattavan hidas, sillä tavoitteena on luoda tuote, joka toimii hyvin sekä Aasian että Euroopan markkinoilla. LumoKidsin kiinalaisen kumppanin kanssa on käyty läheistä keskustelua koko suunnitteluprosessin ajan, jotta tuote vastaa myös heidän tarpeitaan. Tavoitteena on saada vaatekaappi tuotantoon kevään 2020 aikana.
Timo MikkonenUPM grada-tuolin (Accordian) jatkokehitys
Apuraha kohdistettiin tuolin prototyypin valmistamiseen sekä muottikustannuksiin. Kokonaisuutta ajatellen projektin tuotekehitys on ollut monella tapaa onnistunut ja edennyt suunnitelmien mukaisesti. Projektin avulla pystyimme toteuttamaan hyvän prototyypin, jolla osallistuimme muotoilunäyttelyyn. Prototyypin avulla olemme pystyneet arvioimaan suunnitelman laatua, ominaisuuksia ja sille asetettuja tavoitteita kriittisesti. Projektin suurimmat haasteet ovat kohdistuneet tuolin teolliseen valmistuttavuuteen sekä oikeanlaisten tuotantopaikkojen löytämiseen. Projekti on vielä kesken ja kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Tuolille pyritään löytämään tulevaisuudessa valmistaja Etelä-Euroopasta laadukkaiden suunnitelmien ja prototyypin avustuksella. Projektin läpiviemisen kannalta apurahan merkitys on ollut merkittävä.
Jenni PehkonenPäreen estetiikasta soveltavan kalustesarjan tuoteperheen jatkosuunnittelu
Apuraha on mahdollistanut tuoteperheeseen uuden pärepintaisen tuolin suunnittelun ja kaappien ovien ladonnan jatkokehittämisen. Tutkittavana aiheena on ollut muun muassa päreen ladonta kaareviin istuin- ja selkänojapintoihin sekä tuotannollisesti kestävän ja viimeistellyn ladonnan kehittämisen kaapinoviin. Aion jatkaa projektin parissa työskentelyä edelleen.
Tuulia PenttiläRound-koppien tuotekehitys, uusien tuotantomenetelmien selvitystyö, nollasarjan toteuttaminen sekä malliston näyttely- ja esittelykulut
Round-koppasten tuotekehitys sarjatuotantoon soveltuvaksi lähti ajatuksesta yhdistää nykyaikaista teknologiaa ja perinteistä käsityötaitoa. Se on ensimmäinen sarjatuotantoon suunnittelemani mallisto, jonka osat valmistettiin tietokoneohjelmoiduilla työkaluilla ja jonka kokoonpanossa oli mukana Etsivän nuorisotyön piirissä olleita nuoria. Koppasten vanerit, osat, kokoonpano ja viimeistely on tehty Suomessa ja niihin käytetty puuaine on kotimainen koivu.

Sarjatuotantoon tähtäävän uuden Round-malliston tuotekehitys oli monivaiheinen prosessi, joka alkoi yhteistyössä Hannu Koistisen kanssa. Lähtökohtanani oli toteuttaa rungon kehäkappaleet sekä irtopohjat koivuvanerista CNC-jyrsimellä ja ohutviiluvanerivaippa vesileikkuulla tai laserleikkuulla. Heikki Saastamoinen toteutti useita koe-eriä vesileikkuumenetelmällä ja Niinimäki RDPS teki kokeita laserleikkuulla. Yhteistyössä Koskisen Oy:n kanssa tutkin rakenteeseen ja työstötekniikkoihin parhaiten soveltuvaa ohutviiluvaneria. Koistinen Kantele Oy kehitti CNC-jyrsintekniikkaa vanerikehille ja irtopohjille yhteistyössä alihankkijoidensa kanssa. Löysin kohteeseen sopivan vanerin ja päädyin käyttämään laserleikkuuta ohutviiluvanerivaippojen koneistuksiin, kehät ja irtopohjat teetettiin CNC-jyrsimellä.

Tutkin kokoonpanon työmenetelmiä ja löysin satulasepän materiaaleista toimivat työvälineet sujuvaan työskentelyyn ja kestävään rakenteeseen. Kehitimme kokoonpanoa edelleen yhteistyössä Etsivän nuorisotyön piirissä olleiden nuorten kanssa. Viimeistelyn, nahkahihnojen kiinnitysrakenteet ja laatukontrollin suoritin itse. Round-koppaset esiteltiin Anniina Koivun kuratoimassa Fiskars Village Art and Design biennalen Tehdasnäyttelyssä 18.5.–15.9.2019 Kuparipajalla Fiskarsissa. Antti-Jussi Rantala dokumentoi kuvasarjan prosessin vaiheista. Ensimmäinen erä Round 02-mallia oli esillä myös Artekin päämyymälässä heinä - elokuussa 2019.
Matti PuomioRavintoloihin suunnitellun tuolin tuotekehitys
Apurahalla katettavan kehitysvaiheen tavoitteena oli tutkia kuinka suunnittelemani tuolin ja sitä jatkavan kalustesarjan kaltaiset tuotteet olisivat valmistettavissa Pk-yrityksessä, jossa ei ole käytössä kallista konekantaa. Tuotekehitystyö toteutetaan kahdessa vaiheessa, josta on nyt apurahan turvin toteutettu ensimmäinen vaihe. Apurahalla rahoitettiin 1:4 mittakaavassa toteutettujen pienoismallien tuotanto 3D-tulostamalla sekä niin sanottu “proof of concept”-prototyyppi. Prototyypin avulla tutkittiin ja kehitettiin tuotteen teknisiä ratkaisuja kestävyyden, estetiikan ja tuotannon näkökulmista sekä varmistettiin tuotteen ergonominen laatu. Lisäksi apurahan avulla kehitettiin tuotantovälineitä jotka mahdollistavat monimutkaiset jyrsintätyöt yksinkertaisella 3-akselisella CNC-jyrsimellä. Tuotteen kehitystyö on edelleen käynnissä, mutta loppusuoralla. Tuotantoprototyyppi valmistunee vuoden loppuun mennessä.
Timo SaarnioSuomikuvaa vahvistavan uuden nojatuolin prototyyppikustannukset
Apuraha on käytetty julkitilan nojatuolin suunnitteluun ja prototyypin valmistamiseen.

Suunnittelu on edennyt luonnospiirustusten, pienoismallien ja lopullisen kokoisen hahmomallin avulla valmiiksi suunnitelmaksi.

Prototyypin rakentaminen on käynnissä. Puuseppä valmistaa istuinosan, metallipaja

jalustan, minkä jälkeen tuoli toimitetaan verhoilijalle. Nojatuoli valmistunee vielä vuoden 2019 puolella.
Tuuli Sotamaa, Kivi Sotamaa
Muottiteknologiaan perustuvien digitaalisesti suunniteltujen kalusteiden tuotekehitys ja viimeistely kaupallisesti valmiiksi tuotteiksi
Huonekalusäätiön apurahalla kehitimme ja viimeistelimme suunnittelemiemme Happy ja Super Happy-nojatuolien yksityiskohdat sekä loimme kalusteiden markkinointimateriaalia. Avasimme syyskuussa designtuotteitamme myyvän verkkokaupan, josta Happy ja Super Happy ovat tilattavissa. Verkkokauppaan suunniteltiin ja toteutettiin AR-malli Happy-tuolista, jonka avulla asiakas voi älypuhelimellaan kokeilla miltä nojatuoli näyttäisi esimerkiksi hänen omassa kodissaan. Molemmista nojatuoleista on hankkeen aikana kehitetty viimeistellyt tuotteet sekä teetetty pieni sarja kalusteita. Saatu apuraha mahdollisti huonekalujen viimeistelyn
2. MESSUILLE TAI NÄYTTELYIHIN OSALLISTUMINEN TAI NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
Työryhmä Tapio Anttila & Jonas HakaniemiShenzhenin Design Weekille osallistumisen näyttelykulut
Muotoilijatyöryhmä Anttila & Hakaniemi kutsuttiin ainoina suomalaisina Shenzhenin Design Weekille pitämään näyttelyä International Designer Connection alueelle. Anttila & Hakaniemi rakensivat Huonekalusäätiön myöntämän apurahan turvin, ”Finnish Design & Lifestyle” näyttelykokonaisuuden, joka valittiin parhaaksi näyttelyksi useiden kansainvälisten suunnittelijoiden joukosta. Tuotteiden lisäksi, näyttely esitteli sekä suomalaista muotoilun perinnettä ja elämäntapaa, että kestävää kehitystä ja pelkistettyä tyyliä. Tällä haluttiin erottautua ja herättää huomioita kiinalaisissa valmistajissa ja brändeissä, joihin haluttiin luoda kontakteja. Tässä onnistuttiinkin hyvin ja tapahtuman jälkeen saatuja kontakteja on työstetty eteenpäin.
Fiskarsin käsityöläisten ja muotoilijoiden osuuskuntaMuotoilijoiden työskentelyvideoiden tuottaminen
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta tuotti TEHDAS / FABRIK / FACTORY -kesänäyttelyn kesällä 2019. Näyttelyyn osallistui yli 40 muotoilijaa ja taiteilijaa ympäri maailmaa. Näyttely pureutui muotoilun, taiteen ja käsityön näkökulmista tehdas-termiin ja tuotteiden valmistamisen kulttuuriin. Näyttely tarjosi laajan katsauksen muotoilutuotteisiin ja tavaratuotantoon. Näyttelyssä esiteltiin sekä klassikkotuotteita maailmalta että uusinta tekniikkaa hyödyntävää tuotevalmistusta. Apurahalla toteutettiin yksitoista videota näyttelyyn osallistuneiden Onoman jäsenten tuotteiden työstämisestä. Työt olivat uusia, ja niiden merkitys näyttelyssä korostui videoiden avulla. Videot pyörivät näyttelytilassa niille omistetussa huoneessa, jossa oli mahdollista istua rauhassa ja syventyä videoihin. Videot avasivat tuotteiden taustoja ja tekemisen vaiheita ja lisäsivät ymmärrystä puuseppien ja käsityöläisten työskentelystä. Videot kuvasi ja editoi Kalle Ståhlberg. Osa videoista julkaistiin myös sosiaalisessa mediassa kesän aikana.
Hanna LanttoHanna Lantto studion tuotteiden esittely Lontoon Designmessuilla 19.–22.9.2019
Apuraha myönnettiin näyttely- ja messukuluihin Lontoon designmessuille (London Design Fair), jotka järjestettiin syyskuussa 2019. Messuilla Hanna Lantto Studion tuotteista esittelyssä olivat Piilo-jakkara sekä uudet, messuilla ensimmäistä kertaa esitellyt Piilo-peilit ja -hyllyt. Messujen tavoitteena oli uusien jälleenmyyjien, yhteistyökumppaneiden, lehdistön sekä kuluttaja-asiakkaiden tavoittaminen. Messuilla tavoitettiinkin hyvin kuluttaja-asiakkaita, jälleenmyyjiä, sisustussuunnittelijoita, bloggaajia sekä muita alan toimijoita. Vuoden 2020 puolella on alkamassa muun muassa yhteistyö kolmen uuden jälleenmyyjän kanssa.
3. MARKKINOINTIHANKKEET
Mikko HänninenKURVI-tuotemalliston markkinointi ja perustettavan yrityksen brändäys
KURVI-tuotemallisto on Kuja Studio Oy:n Habitare 2019-messuilla lanseeraama kalustemallisto, johon kuuluvat ravintolatuoli, ruokapöytä, sohvapöytä ja hyllyjärjestelmä. Yritys perustettiin keväällä 2019 ja kalustesäätiön apurahan avulla toteutettiin yrityksen messuosaston suunnittelu sekä messuista suoraan aiheutuneita kuluja. Yritys perustettiin keväällä 2019 ja saman vuoden lopussa sen mallistoon kuuluu KURVI-tuotteiden lisäksi myös muita huonekaluja.
Verhoomo Palttina OyKalustemalliston ensimmäisen tuotteen, Salme-penkin, markkinointi
Apuraha myönnettiin Salme-penkin markkinointikuluihin. Kaluste lanseerattiin vuonna 2018 Habitare Prossa, ja tänä syksynä apuraha mahdollisti osaston kaksipäiväisillä ID Helsinki-messuilla. Messut oli suunnattu sisustusalan ammattilaisille ja hankintajohtajille.

Apurahaa käytettiin myös kahden Salmen runkojen teettämiseen puusepällä. Rungot verhoilimme omalla verhoomollamme Kvadratin ja Svenssonin kankailla näytekappaleiksi messuille.

Messujen lisäksi Salme sai näkyvyyttä ProInterior-lehden mainoksella.
4. URHEILU- JA LIIKUNTAVÄLINEET
Puuppolan Suksi OyTestitapahtuman järjestäminen Keski-Euroopassa talvikaudella 2019-2020
Puuppolan Suksi Oy (PUSU Skis) on 2016 perustettu yritys joka valmistaa laadukkaita laskettelusuksia ja lumilautoja käsityönä Keski-Suomessa. Yritys tekee testaus- ja vienninedistämismatkan Keski-Eurooppaan tammikuussa 2020. Matkan tavoitteena on luoda suoria suhteita alueella toimiviin laskettelukeskuksiin, jälleenmyyjiin ja ammattilaisiin. Huonekalusäätiön apuraha kattaa matka- ja majoituskulut, testivälineistön rahdin sekä osan markkinointikuluista liittyen itse asiakaskohtaamisiin.
5. SOITTIMET
Keijo KorelinSuomalaisen soitinrakennusosaamisen ja kotimaisten puulajien tunnettavuuden edistäminen kitaranrakennuksessa rakentamalla kitara pääpalkinnoksi Tampereen tai Oslon kansainväliseen kitarakilpailuun
Työssäni kitaranrakentajana olen viime vuodet pyrkinyt etsimään korvaavia puulajeja kitaranrakennuksessa käytettävien uhanalaisten sademetsien puiden tilalle. Kotimainen loimukoivu on osoittautunut erinomaiseksi puuksi korvaamaan ruusupuut kitaran sivuissa ja pohjassa. Visuaalisesti loimukoivu on todella näyttävää ja akustisesti jopa parempi kuin ruusupuu. Koivulla ei kuitenkaan ole soitinpuun mainetta ja ennakkoluulojen hälventäminen on vaatinut ja vaatii paljon esilläoloa kansainvälisissä tapahtumissa.

Apurahalla rakensin klassisen konserttikitaran pääpalkinnoksi Oslon nuorten kitaristien kansainväliseen kitarakilpailuun 25.-29.3.2020. Rakensin kilpailuun loimukoivukoppaisen Triticum-mallisen kitaran nro. 102.

Kansainvälinen nuorten kitaristien kilpailu on erinomainen paikka edistää suomalaista soitinrakennusosaamista ja kotimaisen loimukoivun tunnettavuutta soitinpuuna, sillä nuoret ovat yleensä hyvin ekologisesti ja eettisesti tiedostavia ja pääpalkintona kitara päätyy joka tapauksessa tulevalle huippukitaristille.
6. VALAISIMET
Bedesign OyShell-valaisinkonseptin kehitys, muottien valmistus ja 0-sarjan teko
Tuloksena projektissa on syntynyt Shell-valaisinkonsepti, joka koostuu yhdestä valaisinmallista, jonka ympärille on suunniteltu kokonainen tuoteperhe.

Apuraha mahdollisti tuote- sekä konseptinkehitystä tuotteen ympärille. Tässä projektissa käytettiin osittain apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Valaisinkonsepti esiteltiin testi- ja koemarkkinointimielessä Hollannissa Design District-messuilla kesäkuussa 2019 sekä Suomessa ID Helsinki projektimessuilla syyskuussa 2019. Tuote herätti erittäin suurta kiinnostusta niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Projektissa kartoitettiin potentiaalisia valmistuskumppaneita valaisimelle. Tavoitteena on valmistaa tuote kotimaassa mutta projektin edetessä sopivien valmistajien löytäminen osoittautui odotettua haasteellisemmaksi
7. MATKA-APURAHAT
Salla Luhtasela, Wesley WaltersJapanin Kinomotossa suoritettavan residenssin matkakulut
Apurahalla katettiin lentoliput ja Japan Rail Pass-junaliput. Residenssi suoritettiin 3.10.-12.11.2019 Kinomotossa, Shigan prefektuurissa, jossa tutustuimme alueen historiaan ja tapasimme useita käsityöläisiä sekä Kinomotossa, että muualla Japanissa. Residenssin aikana kartoitimme millaisia mahdollisuuksia alueella olisi tarjota sinne saapuville suomalaisille muotoilijoille ja pohjustimme yhteistyötä paikallisten käsityöläisten kanssa.
Sisustustoimittajat ryOpintomatka huhtikuussa 2019 Milanon huonekalumessuille, Salone del Mobile 2019
Nelipäiväisen Milanon matkan aikana Sisustustoimittajat ry:n 22 hengen matkaseurue tutustui yhteisesti eri designyritysten toimesta järjestettyihin esittelyihin ja kierroksiin Milanossa (oheisen ohjelman mukaisesti) sekä vapaasti tutustuen Salone del Mobile-huonekalumessuihin. Matka oli koko matkalle osallistuneelle jäsenistölle hyvin näkemyksiä avartava. Yhdistyksen jäsenet kutsuttiin mukaan erilaisiin tapahtumiin, kuten Kartellin 70-vuotisjuhliin Palazzo Realeen. Sisustustoimittajat olivat kutsuttuina tutustumaan ensimmäisten joukossa myös Tom Dixonin uuteen ravintolaan, jossa kohde esiteltiin yksityiskohtaisesti. Sisustustoimittajat tapasivat matkallaan myös suomalaisen muotoilun edustajia, kuten Tapio Anttilan (Tapio Anttila Collection) sekä Sami Ruotsalaisen (Marimekko). Tutustuimme myös kaupungilla esillä olleeseen Artekin näyttelyyn sekä vierailimme Lapin Yliopiston näyttelyssä, jossa esiteltiin arktista designia ensimmäistä kertaa Milanossa. Matkalla kohtasimme useita suunnittelijoita, saimme inspiraatiota sisustustoimittajan työhön ja noukimme seuraavat trendit tuleviin sisustusartikkeleihin. Nelipäiväisen matkan antia on jokainen ammentanut työssään kuluneen vuoden aikana eri tavoin. Toimittajat ovat koostaneet trendikokonaisuuksia, suunnittelijahaastatteluja ja nostaneet kohtaamiensa suomalaisten suunnittelijoiden tuotteita esiin artikkeleissaan.
8. TUTKIMUS, KOULUTUKSEN EDISTÄMINEN TAI JÄRJESTÄMINEN, OPISKELU
Salon Seudun ammattiopistoStipendien jakaminen Käsi- ja taideteollisuusalan- ja taideteollisuusalan perustutkinto (puuseppä) koulutuksien opiskelijoille
Salon seudun ammattiopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia puualalle. Oppilaitoksessa on mahdollista opiskella puusepäksi.

Apurahalla tuettiin käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoita 50 – 300 euron suuruisilla stipendeillä. Niistä seitsemän jaettiin valmistumisjuhlassa 29.5.2019 ja kaksi 18.12.2019.
Santeri VenhaOsallistuminen neljän viikon Suikouyshya Craft Schoolin puutyökurssille Kiotossa Japanissa
Osallistuin marraskuussa 2019 kuukauden mittaiselle intensiivikurssille Japanin Kiotossa, jonka aikana opiskeltiin japanilaisten käsityökalujen käyttöä ja ylläpitoa, sekä perinteisiä puuliitostekniikoita. Kurssin aikana avautui myös laajempi näkökulma japanilaisen puusepäntyön periaatteisiin ja filosofiaan. Tutustuimme myös mm. materiaalioppiin ja työkalujen valmistukseen.

Kurssilta sain korvaamattoman arvokasta ja ainutlaatuista lisäoppia Suomessa suorittamieni puusepänopintojen täydennykseksi ja uskon että voin soveltaa oppimiani asioita ammatissani pitkälle tulevaisuuteen.
9. JULKAISUT, HISTORIA
Huonekalumuseosäätiö srPäijäthämäläisen huonekalun tarina tekijöiden kertomana
Huonekalumuseosäätiö tulee käyttämään saamansa apurahan tutkimushankkeeseen ”Päijäthämäläisen huonekalun tarina tekijöidensä kertomana”, jonka tuloksena julkaistaan suurelle yleisölle suunnattu, huonekalujen valmistuksesta kertova, runsaasti kuvitettu kirja.

Kirja perustuu päijäthämäläisessä huonekaluteollisuudessa toimineiden henkilöiden haastatteluihin, säätiön ja Lahden museon arkistoihin sekä valokuvakokoelmiin. Taustatutkimuksia on jo tehty ja hankkeen kokonaisrahoitusta pyritty saamaan kasaan.

Varsinainen tutkimustyö alkaa vuoden 2020 alusta, jolloin tutkimushankkeen tekijä aloittaa työnsä. Valmista pitäisi tulla vuoden 2021 loppuun mennessä. Apuraha tullaan käyttämään heti vuoden 2020 alussa. Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan säännöllisesti Lahden museoiden nettisivulla.
Pro Puu ryPuuproffa-palvelun nettisivujen rakentaminen uudelle WordPress-alustalle
Pro Puu-yhdistys alkoi rakentaa PuuProffa.fi sivustoa 2004. Sivusto on kehittynyt ja laajentunut sisällöltään jo 15 vuoden ajan. Puutietouden-sivusto on ollut vapaasti ja veloituksetta kaikkien käytettävissä. Uusi sivusto on rakennettu WordPress-pohjalle. Sivuston on rakentanut lahtelainen Tammi Digital Oy. Viimeisiä palavereja ja sisällön siirtoja tehdään, jotta sivusto saadaan avattua pian. Puuproffa-sivusto on kasvanut varsin kattavaksi palvelusivustoksi, jota hyödyntävät aktiivisesti erityisesti alan ammattilaiset ja opiskelijat. Sivujen sisältö löytyy nyt lähes kokonaan myös käännetty englanniksi. Puuttuvat artikkelit pyritään käännättämään pian.
Puuseppämuseoyhdistys ry”Puuseppien kylä” dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen ja tuotannon valmistelu
Apuraha myönnettiin Jurvan huonekalukeskittymän historian ja suomalaisen katoavan perinnetaidon sekä sen nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuuksien taltioimiseksi elokuvan keinoin. Tavoitteena on saada suuri yleisö tietoiseksi Jurvan huonekaluteollisuuden taustasta ja nykytilasta, koska ilmiöstä ei ole aikaisemmin tehty kokonaisvaltaista visuaalista dokumentointia. Käsikirjoituksen runko on olemassa mutta sen sisältö elää vielä. Tässä vaiheessa on haastateltu Jurvaa tuntevia tunnettuja seniorimuotoilijoita ja useita jurvalaisten huonekaluyritysten johtajia. Heidän keskusteluissaan on tullut esiin ajatuksia alan haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Nämä keskustelut on filmattu. Myös huonekaluosaajien arjen tekemistä on taltioitu.

Kokonaistavoitteena on kertoa Jurvan koko satavuotinen huonekalutarina, sisältäen mm. veistokoulun alkuvaiheet, huonekaluverstaiden erikoistumisen, kiertokaupan, markkinoinnin ja muotoilun haasteet ja sen mistä ilmiön hiipuminen alkoi. Taltioitavaa on vielä paljon, muun muassa Puuseppämuseon hallussa on runsaasti tarinaa valaisevaa aineistoa.

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page