Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät


1. KALUSTEIDEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS
Sami AntinniemiPuusta valmistetun tablettitietokoneen telineen jatkokehitys ja tuotteeksi saattaminen
Apuraha käytettiin Tabio-tablettitelineen valmistusmenetelmän kehittämiseen ja tutkimustyöhön. Tutkimustyö keskittyi tuotteen höyrytaivutetun kaaren valmistusprosessiin ja tutkimukseen siitä, pysyykö taivutettu kaari muodossaan eri olosuhteissa. Vuoden 2015 lopussa tutkimustyö oli loppuvaiheessa ja tuotteen valmistus alkamassa.
Aleksi Auer, Antti Kestilä, Pia Laulainen, Matias Sandström3D-tulostuksen mahdollisuudet suomalaiselle huonekalu- ja puusepänteollisuudelle (jatkohakemus)
3D-tulostus voi merkitä huonekaluteollisuudelle murroskautta, mikäli uusi tuotantomenetelmä otetaan tehokkaasti ja hyvissä ajoin käyttöön. Apurahaprojekti jatkoi viime vuonna aloitettua tutkimusta 3D-tulostuksen mahdollisuuksista alalle. Tutkimusta laajennettiin huonekalutulostukseen soveltuviin materiaaleihin, ja 3D-skannausteknologiaa sovellettiin huonekalujen valmistukseen ja korjaamiseen. Tuloksena saatiin käyttöön laaja valikoima materiaaleja, joista osan soveltuvuutta ehdittiin tutkia kattavasti.

Projektissa tulostettiin kokonainen, arkielämässä käyttökelpoinen huonekalu, jonka valmistus käsin olisi haastavaa. Huonekalu tulostettiin tämän ja edellisen apurahan avulla hankitulla 3D-tulostimella. Projektin aikana onnistuttiin myös 3D-skannaamaan useita eri kokoisia esineitä ja mallintamaan niitä tarkasti. Näitä käsintehtyjen esineiden 3D-malleja voi muokata, korjata ja 3D-tulostaa.
Nina BorgerLasten tuolin muottien ja nollasarjan valmistaminen suomalaisella valmistajalla
Apurahan avulla valmistettiin kaksi lasten tuolia ja niihin sopivat rahit muotteineen suomalaisella valmistajalla. Taivutetusta koivuvanerista valmistettu tuoli on leikkisä, kestävä ja soveltuu kodin kaikkiin huoneisiin. Tuolia ei ole tarkoitettu ainoastaan istumiseen, vaan se innoittaa lapsia käyttämään mielikuvistustaan leikin aikana.

Projektiin sisältyi tuolin ja rahin mallinnus, hahmomallitestaus sekä varsinaisten tuotteiden muovaus ja viimeistely. Tuotteet toimitetaan tammikuussa 2016.
Marco EscartínPuisen matkalaukun kehittäminen ja prototyypin valmistaminen
Apuraha vei eteenpäin puisen matkalaukun kehitystyötä usealla osa-alueella: tuotteen sisällössä, teknisessä dokumentaatiossa ja verkostoitumisessa teollisten partnereiden kanssa. Puiselle matkalaukulle suunniteltiin useita vaihtoehtoisia muotoiluja. Prototyyppejä toteutettiin kantokahvoista, vetoaisasta, sulkusalvoista, rungon osista ja pyörästöjen kiinnityksistä. Näin parannettiin matkalaukun esteettisyyttä ja toimintavarmuutta, kevennettiin painoa ja pienennettiin sisätilan möhkälemäisyyttä.

Metalliverstaiden kanssa käynnistettiin helojen räätälöinti ja parannettiin alkeellisen taivutustyökalun ominaisuuksia. Insinööritoimiston kanssa etsittiin teollisuuskomponentit taivutustyökalun parantamiseksi sekä visioitiin mahdollisen tuotantokoneen suunnittelua ja budjettiarviota.

Kehitystyön pohjalta rakennettiin uusi prototyyppi.
Sipi HintsanenInnovatiivisesti pinoutuvan tuoliparin suunnitelmien viimeistely ja prototyypin valmistaminen
Apurahalla valmistettiin prototyyppi jatkettavasta tuoliparista, jonka kehitystyö alkoi jo vuonna 2012. Tavoite oli luoda jatkettavaa Ernest-pöytää täydentävät, innovatiivisesti pinoutuvat tuolit. Ensimmäinen tuolipariprototyyppi valmistui kesällä 2015. Tuolit esiteltiin Helsinki Design Weekin Arkkitehtien huonekalut -yhteisnäyttelyssä Finlandia-talolla.

Tuolin kehittyneistä sormiliitoksista teetettiin insinöörilopputyö Oulun ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö perustui diplomi-insinööri Tuomo Poutasen patentoituun keksintöön ja toimii jatkokehitystyön lähtökohtana.

Tuolien ulkonäkö ja ergonomisuus ovat hyvin lähellä lopullista tuotantomallia, mutta yhteispainoa tulee saada alas ja myös tuotantokelpoisuudessa on kehitettävää. Tuolien seuraava kehitysvaihe keskittyy liitoksiin ja tuotannollisuusoptimointiin. Valmis tuote tulee myyntiin vuoden 2017 aikana.
Timo Hoisko & Matti KorpelaBiopohjaisen ruiskuvaletun DOT-tuolisarjan nollasarjan käynnistys ja koepuristus
Projektin tavoitteena oli saattaa tuotantoon biopohjaisista raaka-aineista ruiskuvalettu tuoli, jonka valmistus tapahtuu kotimaassa. Tarkoitus oli yhdistää muovi- ja huonekaluteollisuutta sekä uutta muotoilua Suomessa tehokkaasti käytössä olevaan ruiskupuristusteknologiaan.

Suureksi haasteeksi muodostui tuolin rakenteellinen kestävyys, johon olisi voinut vaikuttaa materiaalien vaihdolla. Valmistuksessa pyrittiin kuitenkin säilyttämään biopohjainen raaka-aine, joten tuolin rakennetta muutettiin jakamalla tuote valmistettaviin osiin. Esimerkiksi jalkojen sijoitus siirtyi omaan ruiskuvalettavaan runkoonsa. Samalla monipuolistettiin materiaalivaihtoehtoja tuotteen osissa ruiskuvalettavista materiaaleista muotopuristettaviin raaka-aineisiin. Muutoksilla saavutettiin ruiskupuristettava tuolimalli, jonka raaka-aineet ovat yli 90-prosenttisesti biopohjaisia. Tuotteen nollasarja saadaan käynnistettyä alkuvuodesta 2016 muottien valmistuttua.
Mikko LaakkonenKahden tuolituoteperheen tuotekehitys, hahmomallien ja -prototyyppien valmistaminen
Apuraha mahdollisti kahden eri tuolin tuotekehitystyön. Rahoituksen turvin olen pystynyt selvittämään vaihtoehtoisia materiaali- ja rakenneratkaisuja. Lisäksi olen toteuttanut useita ulkonäkö- ja ergonomiamalleja. Molemmat tuolit ovat jo kehitysvaiheessa saaneet kiinnostusta valmistajilta. Tuolien tuotekehitys saatetaan loppuun todennäköisesti jonkin yhteistyöyrityksen kanssa.
Pinja PiiraPieniin asuntoihin suunnatun lounge-tuolin prototyypin valmistus
Huonekalusäätiön tuella rahoitettiin Nook-nojatuolin prototypointia. Tuolin suunnittelun lähtökohtana olivat pienet asunnot ja niiden useasti muuttavat, laatutietoiset asukkaat. Prototypoinnissa painotettiin pehmusteen ja tuolin verhoilun testaamista. Pehmusteen kantavana ideana oli pussimainen, irrotettava rakenne, jota prototypoitiin lontoolaisen ammattiverhoilijan kanssa. Lounge-tyyppisessä nojatuolissa on tärkeää saavuttaa mukava istuinkulma, jota kokeiltiin verhoilujen ja teräksisen testirungon kanssa.

Koko tuolin saa ns. flat-pack -tyyppiseen pakettiin, minkä tarkoitus on vähentää kuljetuskustannuksia ja laskea lopullista myyntihintaa. Käyttäjä saa tarvittaessa purettua tuolin esimerkiksi muuttamista varten, ja apuraha auttoi testaamaan myös tuolin kasaamista.
POP Furniture Company OyKahden oman jalkamallin suunnittelu ja tuotteistaminen sekä POP Table-tuoteperheen laajentaminen
Projektin tavoitteena oli saada kaksi uutta jalkamallia suunniteltua ja tuotteistettua vuoden 2016 alkuun mennessä. Keskeinen osa tuotekehitysprosessia oli tuotteiden integrointi POP Table -verkkokauppaan. Jalkamallit ovat muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta valmiit.

Apurahan myöntämishetkellä kahden jalkamallin suunnittelutyö oli käynnissä, ja muutamia protokappaleita oli jo olemassa. Pitkin loppuvuotta panostettiin tuotekehitystyöhön, mikä tarkoitti useampaa iterointikierrosta molemmista jalkamalleista. Valmistusprosessiin käytettiin runsaasti aikaa valmistajakumppani Mesitek Oy:n kanssa. Tuotannon tehokkuus näkyy vähäisenä materiaalihävikkinä ja nopeana valmistusprosessissa.

Koska tuotteiden kauppapaikka on yksinomaan verkossa, on pakkausmuotoilu ollut keskeinen osa prosessia tuotevaurioiden ja logistiikkakustannusten minimoimiseksi. Tuoteportfolion kasvattamiseen on kytkeytynyt vahvasti myös yhtiön verkkokaupan uudistaminen.
Pro PuuRautatieaseman puut – Vaihe II, Paikallisen puun matka kalusteeksi, ”Puun tarina”
Pro Puu toteutti Lahden rautatieaseman edustalta vuosi sitten kaadettujen jalopuiden talteenoton, sahauksen ja taapeloinnin. Pro Puun jäsenistöstä koostuvan Woodism-ryhmän jäsenet saivat kesällä suunnittelutehtävän, jonka tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa materiaalista kalusteita ja esineitä, joiden toivottiin sijoittuvan uuden Liikennekeskuksen tai syksyllä valmistuvan Teknisen viraston tiloihin. Kiinnostusta oletettiin syntyvän myös lahjaesineisiin, joita voidaan valmistaa runkojen mielenkiintoisista marginaalisista osista.

Hankkeen etenemisestä ja lopputuotteista koottiin näyttely Pro Puu -galleriaan lokakuun ajaksi. Huonekalusäätiön myöntämällä apurahalla katettiin puiden kuljetukset ja kuivaus sekä näyttelyn kulut.

Hanketta halutaan käyttää näyttävänä esimerkkinä lähipuun ja erityisesti historialtaan merkittävien puiden jatkojalostamisen ja niiden tarinan merkityksestä osana lopputuotteen arvosisältöä.
Suunnittelutoimisto ReseptoriArkkitehtuurisen, julkisiin tiloihin sopivan sisäpaneelimalliston suunnitteleminen ja tuotteistaminen
Sisäseinämallistohankkeessa valmistettiin vuonna 2015 ensimmäiset protomallit, jotka esiteltiin Habitare-messujen EcoDesign-näyttelyssä ja Asko Avonius -palkintonäyttelyssä Helsinki Design Weekin aikana. Protomalleissa käytettiin materiaalina UPM-Kymmenen Grada-vaneria. Yksi malli esiteltiin graafisen betonin tekniikalla kuitubetonista valmistettuna.

Grada-vanerista valmistetut protomallit saivat toisen palkinnon EcoDesign-kilpailussa.

Malliston kolme seuraavaa prototyyppiä on teossa, ja niiden on määrä valmistua alkuvuodesta 2016.
Timo RipattiEsteettisesti ja teknisesti moderneja elementtejä sisältävän puurakenteisen lepotuolin suunnittelu, prototyypin teettäminen ja materiaalikulut
Apurahan avulla suunniteltiin, tuotekehitettiin ja valmistutettiin ensiksi hahmomalli sekä vuoden 2016 alussa näyttely- , kuvaus- ja esittelykelpoinen prototyyppi puurakenteisesta lepotuolista, joka tarjoaa suojaavan ja henkilökohtaisen tilan esimerkiksi kannettavalla tietokoneella työskentelyyn.
SaunasellaKylpylälepotuolin tuotteistaminen ja lanseeraminen kansainvälisille markkinoille
Projektin aikana kehitettiin kylpyläkäyttöön tarkoitettu lepotuoli, joka esiteltiin potentiaalisille ostajille Keski-Euroopassa. Alkuvuodesta 2015 tehtiin lepotuolin 3D-mallinnus, jonka perusteella lähdettiin valmistamaan vanerisia malleja istumistuntuman ja ergonomian testaamiseksi. Toukokuun alussa valmistui ensimmäinen prototyyppi, jota esiteltiin laajasti Suomessa Saunasellan myyjille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mallin teknisessä rakenteessa oli vielä korjattavaa.

Prototyyppituolin esittelyssä Saksassa tuote sai varsin hyvän vastaanoton, mutta siihen myös toivottiin erilaisia jalustavaihtoehtoja, käsinojia ja tyynyä. Yksi selkeä toive oli saada tuote säänkestävänä.

Wave Originaliksi nimetty tuote pyritään saamaan tuotantoon tammi-helmikuussa. Muut mallit, käsinojat ja tyyny pyritään kehittämään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ensimmäinen malli on saatu tuotantoon
Yoshimasa YamadaSaarni C:n (saarnen muodon mukaisesti valmistettu kalustesarja) jatkokehittely
Apurahalla kehitettiin Saarni C -kalustesarjaa, joka valmistetaan suomalaisesta saarnista. Kesän ja syksyn aikana valmistui sarjan valaisimien protomalleja. Pienoismallien ja yksityiskohtien reaalikokoisten mallien avulla tutkittiin esimerkiksi sitä, minkälaiset sähkölaitteet sopisivat tuotteisiin. Lopputuloksena syntyi kolme valaisinmallia: lattiavalaisin, seinävalaisin sekä sivupöydän ja valaisimen yhdistelmä. Toteutetut valaisinmallit esiteltiin syyskuussa Habitare-messujen Talentshop-näyttelyssä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus viimeistellä mittasuhteita ja sähköjohtojen yksityiskohtia, kokeilla erimuotoisia valaisinmalleja ja tutkia, kehittyykö seinävalaisin ovenkahvamalliksi.
2. KONE- JA LAITEHANKINNAT, TYÖKALUJEN VALMISTAMINEN
Teemu LuomaSähköisesti korkeussäädettävän höyläpenkin valmistaminen
Huonekalusäätiön apuraha mahdollisti sähköisesti korkeussäädettävän höyläpenkin tuotesuunnittelun ja -kehittämisen. Sähköisesti korkeussäädettävässä höyläpenkissä työergonomia säilyy erikokoisia tuotteita valmistettaessa. Korkeussäätö on helppoa ja nopeaa ohjaussäätimen avulla. Avonaisen rungon vuoksi jalkoja voi pitää höyläpenkin alla. Tämä mahdollistaa höyläpenkillä työskentelyn myös pyörätuolia tai rollaattoria käyttäville.

Lopullinen tuote vaati kahden prototyypin valmistamista. Höyläpenkin painava, kapean suorakaiteen muotoinen kansi teki rakenteesta huteran. Huteruutta ja kaatumisvaaraa lisäsivät pyörät, jotka on asennettu sähköisesti korkeussäädettävien jalkojen alle. Lopullisessa tuotteessa kansi on muodoltaan neliskanttinen, minkä ansiosta rakenne pysyy tukevana myös korkeaan työasentoon säädettynä.
Mika Tolvanen (Rehti-työhuone)Laserleikkauslaitteen ja sitä ohjaavan tietokoneen hankinta
Myönnetyllä apurahalla ostettiin suomalaismuotoilijoiden yhteiselle Rehti-työhuoneelle Redsail laser X900 -laserleikkuri. Laite sijaitsee Helsingin Töölössä, työhuoneen pajalla työhuoneyhteisön käytössä.
3. NÄYTTELYIHIN OSALLISTUMINEN, JÄRJESTÄMINEN
CISU Lähiöinstituutti OyTutkimus ja näyttely lähiöasuntojen kalusteratkaisuista
Apurahalla toteutettiin Our House -lähiöfestivaalin näyttelytiloja. Elokuussa järjestetty, viikon mittainen Our House -tapahtuma pidettiin tyhjentyneessä 70-luvun elementtitalossa Vantaan Mikkolassa. Projekti oli itsenäisen tuotantoyhtiön järjestämä aloite nykyistä monipuolisemman lähiökeskustelun aikaansaamiseksi. Festivaalin näyttämönä toimineeseen rakennukseen toteutettiin näyttelyjä, joissa hyödynnettiin olemassa olevia asuntoja, rappukäytäviä ja myymälätiloja. Asunnoissa tutkittiin kotien muutosta, uusia käyttömahdollisuuksia ja parhaillaan suuren peruskorjauksen kohteena olevaa asuntokantaa niin materiaalien, mittasuhteiden kuin kalusteiden näkökulmasta. Projektia varten toteutettiin useita uusia kalusteratkaisuja. Tiloista tehtiin videot, jotka esitettiin sekä festivaalin verkkosivustolla että mediakumppaneiden kautta julkaisuissa ja televisio-ohjelmissa.
Karell DesignKarell Design-malliston ensiesittely Puuinfon järjestämässä Puupäivä 2015 -tapahtumassa
Vuoden 2015 Puupäivässä esiteltiin Karell Designin kymmenen modernin puutuotteen mallisto. Tavoitteena oli uudistaa perinteisten lautapaneelien imagoa ja herättää ajatuksia puun hyödyntämättömistä mahdollisuuksista. Suomessa osataan valmistaa korkealaatuisia puujalosteita, mutta harmillisen usein hyvät ideat hukkuvat massaan, eivätkä korkean jalostusasteen tuotteet erotu riittävästi edullisemmista perustuotteista.

Malliston esittelyllä pyrittiin osoittamaan, että puiset sisustuspaneelit voidaan tulevaisuudessa nähdä puutavarakauppojen lisäksi design- ja kalusteliikkeissä sekä puumuotoilua esittelevissä näyttelyissä. Puutuoteteollisuudessa ei ole vielä juuri hyödynnetty huonekaluteollisuuden tai muiden sisäverhousmateriaalien tapaan muotoilua, brändäystä ja kausituotteita, joiden avulla puun imagoa voitaisiin olennaisesti uudistaa.
4. MARKKINOINTIHANKKEET
Puuteollisuusyrittäjät rySuomalainen huonekalu -nettisivuston rakentaminen ja markkinointi
Säätiön tuella rahoitettiin www.suomalainenhuonekalu.fi -promootiosivuston rakentamista ja markkinointia. Sivusto rakennettiin loppuvuodesta 2015. Nettisivujen lisäksi perustettiin Facebook-sivusto, jonka tavoitteena on saada kävijöitä varsinaiselle nettisivustolle ja sitä kautta kiinnostumaan kotimaisista huonekaluista. Kuluttajamarkkinointia tehtiin syksyllä Habitare-messujen Made in Finland -alueella yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
5. URHEILU- JA LIIKUNTAVÄLINEET
Antti Kumpulainen, Timo Liiri, Ville-Herman SaarmanBaseball-mailan prototyypin ja nollasarjan valmistaminen suomalaisesta koivusta ja tarvittavan sertifioinnin hankinta Euroopan baseball-liitolta
Apurahan turvin valmistettiin prototyypit ja nollasarjat kahdesta erikokoisesta baseball-mailasta. Mailojen valmistaminen edellytti riittävän kuivan ja oksattoman koivun löytämistä riittävän paksuksi sahattuna sekä materiaalin työstämistä oikean kokoisen aihion kautta sorvatuksi mailaksi. Pintakäsittelyvaiheessa mailat hiottiin sekä pintakäsiteltiin lakalla kahteen kertaan, ja niihin kiinnitettiin logot sekä mallitiedot.

Mailoille haettiin ja myönnettiin Euroopan Baseball-liiton (CEB) sertifikaatti 8.6.2015, ja niillä saa pelata kaikissa CEB:n alaisissa sarjoissa. Tuote lanseerattiin onnistuneesti kotimaan markkinoille kesän alussa. Mailojen kaupallista valmistusta ja myyntiä varten on perustettu Suomen Koivumaila Oy. Tuotemerkiksi tulee Mela Birch Bats.
Suomipesis OyKotimainen pesäpallomailahanke tavoitteena suunnitella ja valmistaa kokonaan kotimainen komposiittimaila uudella valmistusmenetelmällä
Projektin tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa itse kokonaan kotimainen komposiittimaila uudella valmistusmenetelmällä. Prosessin ydin oli hiilikuidun ja lasikuidun yhdistäminen uudella menetelmällä. Käyttämällä kerroksittain erilaisia materiaaleja pystytään hallitsemaan mailan kestävyys- ja joustavuusominaisuuksia kuitukelausta huomattavasti paremmin. Näin voidaan myös valmistaa entistä yksilöllisempiä välineitä erityyppisille pelaajille.

Hankkeen toteuttaminen vaati alumiinimuottien valmistusta. Projekti eteni suunnitelman mukaisesti, ja ensimmäiset uudenlaiset mailat saatiin testaukseen syksyn aikana.
Veli-Matti TourunenLumikenkäsuksien tuotekehitys ja prototyyppisarjan tuotekehitys
Apuraha käytettiin puurakenteisten lumikenkäsuksien prototyyppisarjan valmistukseen ja tuotekehitykseen. Projektissa suunniteltiin ja valmistettiin marraskuuhun 2015 mennessä kolme paria lyhyitä puisia metsäsuksia. Talven 2015‒16 aikana valmistetaan yhteensä 6‒8 suksiparia testikäyttöön. Prototyyppien avulla testataan ja selvitetään toimivan ja sarjatuotantoon soveltuvan suksen mitoitus, rakenne ja pintakäsittely. Suksiin hankittiin eräsiteitä kahta eri mallia. Suksen materiaaleiksi valittiin sorvattua ja leikattua koivuviilua, joista muotoonpuristamalla saatiin aikaan suksen aihio. Muodon viimeistely tehtiin tietokoneohjatulla jyrsimellä. Suksien pintakäsittelyn testaukseen valittiin kolme erilaista ainetta, kaksi eri puuöljyä ja yksi lakka.
6. SOITTIMET
Hanna HaapamäkiBarokkihuilun tilaaminen kanadalaiselta soitinrakentaja Jaen Luc Boudreulta
Apurahalla hankittiin barokkinokkahuilu kanadalaiselta soitinrakentajalta Jean Luc Boudreaulta. Huilu on niin kutsuttu periodi-instrumentti eli aikakauden mallin mukaan rakennettu soitin. Puksipuusta rakennettu huilu on tarkka kopio saksalaisen soitinrakentaja Jacob Dennerin vuonna 1720 kehittämästä nokkahuilumallista. Denner-mallinen nokkahuilu soveltuu erityisesti täysbarokin musiikin soittamiseen.

Boudreaulta tilattu huilu on ollut jo käytössä muun muassa Barokin labyrinteissä -festivaalilla Paraisissa ja Suomalaisen barokkiorkesterin konsertissa Helsingin Ritarihuoneella.
Juho RonkainenSuomalaisten puulajien käyttömahdollisuudet soitinrakennuksessa
Apurahaa myönnettiin tutkimukseen suomalaisten puulajien käyttömahdollisuuksista soitinrakennuksessa. Tarkoituksena on tutkia eri puulajien vaikutusta soittimen ääneen. Vertailukappaleiksi rakennetaan tenoriukuleleja sekä kotimaisesta että ulkomaisesta puusta. Apuraha on käytetty tutkimuksessa tarvittavien materiaalien hankintaan. Puumateriaalin lisäksi apurahalla on ostettu muita soitinten rakentamiseen tarvittavia materiaaleja ja työkaluja sekä Suomesta että ulkomailta. Tutkimussoitinten valmistuttua tutkija järjestää sokkokuuntelutestin Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen soitinrakennusosaston kanssa, sekä suorittaa muita kuuntelutestejä yhdessä ammattimuusikoiden kanssa. Valmista tutkimusaineistoa voidaan käyttää niin oppimateriaalina kuin pohjana suomalaisen puun markkinoinnissa eettisempänä soitinpuuvaihtoehtona.
Ruokangas Guitars OyValveBucker-tuotekehityshanke (uudenlaisen kitaramikrofonin kehittäminen)
Huonekalusäätiön apurahan turvin kehitettiin ValveBucker-kitaramikrofonin elektroniikkaa ja visuaalista muotoilua. Mikrofonin etuvahvistinratkaisusta teetettiin muutamia erilaisia versioita, jotta pystyttiin selvittämään optimaalinen vahvistinputkityyppi. 3D-tulostettujen prototyyppien pohjalta edettiin varsinaisen mikrofonin kuoren tuotantoversioon, josta teetettiin muutamien kymmenien kappaleiden koesarja painosorvaus- ja laserleikkausmenetelmin. Lisäksi suunniteltiin ja valmistettiin ensimmäinen prototyyppi mikrofonin virtalähteestä.

Toisen sukupolven ValveBucker on nyt kiinni kitarassa, ja sitä testataan parhaillaan. Mahdollinen julkaisupaikka mikrofonille on The NAMM Show Los Angelesissa tammikuussa 2016.
7. VALAISIMET
Samuel KallioLed-valaisinmalliston prototyyppien teettäminen ja niiden saattaminen valmiiksi tuotteeksi
Huonekalusäätiön myöntämä apuraha mahdollisti korkeatasoisen LED-teknologian valjastamisen mekaanisesti laadukkaasti valmistettuihin alumiinikuoriin. Apurahalla teetettiin LED-valaisinmallistosta prototyypit, jotka olivat esillä S–F-näyttelyssä osana Helsinki Design Week -tapahtumaa syyskuussa.

Tuotekehitysprojektin edistämisestä syntyneet kulut jakautuivat ensisijaisesti metallialan alihankintana teetettyjen metalliosien ja CNC-työstettyjen kappaleiden, elektroniikkasuunnittelun ja LED-valaisimen sähköisten osien valmistuspalveluiden kesken. Lisäksi apurahalla katettiin materiaalikustannuksia.

Valaisinsuunnitteluprojektin tarkoitus on tarjota suomalaista muotoiluosaamista LED-valaistukseen ja erityisesti sen tuotekehitykseen.
Timo NiskanenLoop-valaisimen nollasarjan toteutus
Apurahan avulla kehitettiin Loop-valaisinta vaiheeseen, jossa nollasarja päästään toteuttamaan. Tarvittavat komponentit on suunniteltu, ja taivutustekniikka on saatu alumiinivalmistajan kanssa siihen kuntoon, että valaisimen taivutus on mahdollista. Valaisimesta on taivutettu prototyypit, joilla valaistusominaisuuksia on päästy testaamaan. Valaistusratkaisu on todettu toimivaksi, ja elektroniikkakomponentit ovat tilauksessa.

Nollasarjan on tarkoitus valmistua tammikuussa 2016. Valaisin esitellään suurelle yleisölle helmikuussa 2016 Tukholman kansainvälisillä huonekalumessuilla.
Kasper TammelaKäsityönä tehtävän puisen LED-valaisimen ja kaiuttimen prototyypin valmistaminen
Kaiutin-valaisin Islan tuotekehitysprosessi on edennyt puuosien sekä äänentoiston akustisen suunnittelun ja testauksen osalta suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö Teknoware Oy:n kanssa päättyi LED-osien valmistusajankohdan lykkääntymisen vuoksi, jonka vuoksi valaisinosien valmistaja vaihtui syyskuun 2015 Saas Instruments Oy:ksi. Tästä johtuen Islan valaisinosia ei saatu valmiiksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaan ne valmistuvat vuoden 2016 alussa. Valaisinosien valmistumisen jälkeen tuotekehitysprosessi jatkuu langattoman ohjauksen sekä mobiilisovelluksen kehittämisellä. Isla-tuotekonseptin lanseeraus tapahtuu vuoden 2016 aikana.
Maiju UskiTaivutettuun teräslevymoduuliin perustuvan FLORA-valaisinsarjan suunnittelu ja prototyypin toteutus
Huonekalusäätiön apurahalla jatkokehitettiin taivutettuun teräslevymoduuliin perustuvaa FLORA-valaisinta. Idea valaisimeen syntyi opintoprojektina, ja apuraha mahdollisti suunnittelutyöhön keskittymisen, hahmomalli- ja prototyyppimateriaalin hankkimisen sekä prototyyppien toteuttamisen. Valaisimen prototyyppiä on tarkoitus esitellä vuonna 2016 Tukholman huonekalumessuilla, jossa lupaavat nuoret suunnittelijat esittäytyvät Greenhouse-alueella.
8. ALAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN
Aalto-yliopistoKalustesuunnittelun tutkimuslaboratorion käynnistäminen
Huonekalusäätiön apurahan turvin käynnistettiin kalustesuunnittelun taiteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistyksellisten materiaalien, muotojen ja rakenteiden kehittäminen, testaaminen ja soveltaminen. Tutkimuksen tuloksena syntyy valikoima kalusteita, joilla avataan uusia näkökulmia muuttuvaan elinympäristöön.

Syyskuun 2015 alussa koottiin professori Jouko Järvisalon johdolla tutkimusryhmä, johon valittiin kuusi taiteen maisterin opinnäytetyötään aloittavaa taiteen kandidaattia. Ryhmän jäsenille on määritelty kuusi aihealuetta, jotka lähestyvät kalustetta ajankohtaisista näkökulmista.

Kaija Aalto tutkii kehittyvien oppimisympäristöjen kalustetarpeita. Joel Klemetin tutkimusaiheena ovat puukuitujen uudet sovellukset kalusteissa. Anna Lampinen tutkii sidoksia ja tekstiilimateriaaleja kalusterakenteissa, Anni Pitkäjärvi kalusteita muuttuvassa työympäristössä ja Essi Similä nykytaidetta kalusteen suunnannäyttäjänä. Elina Ulvion tutkimusaiheena on valo, tila ja esine.
Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos ja Metsätieteiden laitosHuippudesignia vai halpatuotantoa? – Kuluttajien näkemyksiä pohjoismaisten huonekalujen muotokielestä –tutkimushanke
Hankkeessa tutkittiin ruotsalaiskuluttajien huonekalujen hankintaan liittyviä kriteereitä sekä näkemyksiä pohjoismaisesta designista. Ruotsissa tehtyjen haastattelujen pohjalta nousi esiin kaksi teemaa, joita verrattiin saksalais-suomalaiseen aineistoon. Ruotsalaiskuluttajat painottivat sisustamisessa ja kodissa tunnelmallisuutta, joka yhdistyy turvallisuuteen. Kun ruotsalaiset määrittelivät huonekaluihin liittyvää turvallisuutta, syntyi se heille tutuista huonekaluista, jotka on mahdollisesti peritty ja joilla on jokin tarina. Saksalaiset ja suomalaiset kuluttajat liittivät perityt ja tarinalliset huonekalut ekologiseen ja eettiseen kuluttamiseen.

Toinen kiinnostava ilmiö ruotsalaiskuluttajien näkemyksissä oli Tanskan korkea arvostus design-maana. Esille nousi näkemys Tanskasta – ja myös Suomesta – käsityötä vaalivana ja innovatiivisena muotoilun edelläkävijämaana.

Tutkimushanke on tuottanut uutta tietoa, ymmärrystä ja osaamista huonekalualan kotimaisille toimijoille.
9. MATKA-APURAHAT
Kristina SaajanahoBussilla Berliiniin - Lahden muotoiluinstituutista keväällä kalustemuotoilijoiksi valmistuvien opiskelijoiden ryhmä osallistuu Berliinissä DMY – International Design Festivaaleille tuomaan esille osaamistaan ja julkistamaan uusia tuotteita
Ryhmä kalustemuotoilijoita Lahden muotoilu- ja taideinstituutista (LAMK) toteutti apurahalla Unveiled-näyttelyn DMY International Design Festivaaleilla Berliinissä, Saksassa kesällä 2015. Näyttelystä haluttiin mahdollisimman näkyvä, joten Berliiniin päätettiin matkustaa bussilla ja mainostaa matkaa sosiaalisessa mediassa. Bussissa kulkivat hyvin myös näyttelyrakenteet ja -esineet.

Bussikonsepti sai medianäkyvyyttä kansainvälisesti muotoilun kannalta tärkeillä sivustoilla, verkkojulkaisuissa, designblogeissa, sosiaalisessa mediassa ja lehdissä. Näyttely toi huomiota ja tunnettuutta Päijät-Hämeelle, muotoilijoiden tuotteille ja kollektiiville.
Riikka VehviläinenTyöharjoittelu UNECE:n ja FAO;n palveluksessa Genevessä
Apurahalla rahoitettiin palkatonta työharjoittelua Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissiossa (UNECE) Genevessä, Sveitsissä kesällä 2015. Harjoittelu liittyi metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen maisteriopintoihin Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Harjoitteluun kuului osallistuminen vuosittaisen puutuotteiden markkinakatsauksen (Forest Products Annual Market Review) laatimiseen. Pääasiallisena tehtävänä oli julkaisuun tulevista graafeista, kuvaajista ja taulukoista vastaaminen. Harjoittelujakso tuki erinomaisesti opintoja, jotka ovat keskittyneet muun muassa puutuotteiden kansainvälisiin markkinoihin, metsien ja puuraaka-aineen taloudelliseen merkitykseen sekä puutuoteinnovaatioihin.
10. TUTKIMUS, KOULUTUKSEN EDISTÄMINEN, OPISKELU
Vânia M. MoreiraFully renewable bioactive textiles II
The research team has successfully combined cellulose with a resin acid derivative, through covalent coupling, which was the original goal of the project. The binding has been also verified using FTIR and XPS techniques. Experiments are still running to obtain enough quantities of the materials that can be tested for their antimicrobial and anti-biofilm properties. The plan is to work with different cellulose and nanocellulose substrates and to study the physico-chemical and antimicrobial properties of the materials produced.

The funds were used on materials and consumables (reagents and solvents), analysis (XPS) and also equipment (a vacuum pump) for the work involved. Masters’ student Ghada Hassan is currently working on the synthesis of different precursors from resin acids to continue these studies with cellulose substrates. The aim is to apply for funds to support a doctoral student working on the topic full time.
Jussi RuponenPuutuotetekniikan alan väitöskirjan viimeistely (Työn aiheena on puun itseliimautuminen eli ilman liima-aineita aikaansaatava pysyvä sidos puuaineskerrosten välillä)
Väitöskirjatyö “Puun itseliimautuminen” käsittelee suomalaisen koivun itseliimautuvuusominaisuuksia sekä sorvattuna viiluna että sahatavarana. Viilujen itseliimautuvuusmenetelmänä sovelletaan sopivan kostean viiluladelman kuumapuristamista vanerinkaltaiseksi tuotteeksi. Massiivipuulle sovelletaan puolestaan lineaarista kitkahitsausta. Molemmilla menetelmillä on saavutettu 9 MPa vetoleikkaulujuuksia.

Työ tehdään pääasiassa Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa, Puunjalostustekniikan laitoksella, Puun materiaalitekniikan tutkimusryhmässä Espoon Otaniemessä. Työn valvoja on professori Mark Hughes. Lisäksi työn ohjaajana toimii apulaisprofessori Lauri Rautkari. Aalto-yliopistossa tehtävän työn ohella väitöskirjatutkimukseen sisältyy useita tutkijavierailuja eri maiden yliopistojen ja instituuttien laboratorioihin.
Salon Seudun AmmattiopistoPuu- ja käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto- ja käsitaideteollisuusalan perustutkinto (puuala) koulutuksien opiskelijoille opiskelun tukemiseen
Salon Seudun Ammattiopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia puualalle. Oppilaitoksessa on mahdollista opiskella puusepäksi ja huonekalupuusepäksi. Apurahalla tuettiin puualan perustutkinnon sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoita stipendeillä, jotka jaettiin valmistujaisjuhlassa toukokuussa 2015. 200 ja 300 euron stipendejä jaettiin yhteensä kuudelle opiskelijalle.
Aslak SiimesJatko-opinnot Royal College of Art Desing Products-linjalla Lontoossa
Säätiön tuella rahoitettiin Lontoon Royal College of Artissa suoritettavien jatko-opintojen lukukausimaksuja. Lukukausimaksun suuruus oli noin 8300 euroa.

Huonekalut ovat olleet merkittävässä osassa useassa opintoprojektissa, esimerkiksi konseptointiehdotuksissa Wrong for Hay -muotoiluyritykselle. Projekti auttoi saamaan työpaikan kansainvälisesti arvostetun sisustus- ja huonekalusuunnittelija Francis Sultanan alaisuudessa.
11. JULKAISUT
Matti LaaksoHuonekaluvalmistajan verkkokauppaoppaan laatiminen
Saaja ei ole toimittanut raporttia

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page