Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät

TIIVISTELMÄT VUONNA 2018 MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN KÄYTÖSTÄ LAADITUISTA SELVITYKSISTÄ


1.KALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS
Artome OySiirrettävä älykaluste kosketusnäytöille
Artome Oy valmistaa siirrettäviä älykalusteita, joiden avulla päästään eroon kiinteistä AV-tekniikan asennuksista sekä kaapeleista. Projektissa kehitettiin konsepti, jolla näytöistä tehdään siirrettävämpiä, kalustemaisia, helppokäyttöisempiä sekä hyvänkuuloisia. Näytöissä tunnetusti laadukkaalle äänelle ei ole riittävästi tilaa. Suunnittelijamme loi tavoitteiden mukaisen ja kaupallisen 3D-konseptikuvan. Artome-konsepti muodostuu moduuleista; runkomoduuli, äänentoistomoduuli, räkkimoduuli, kuvamoduuli sekä ohjausmoduuli. Näistä pystytään käyttämään olemassa olevaa osaamista/tuotteita kaikissa muissa paitsi äänentoistomoduulissa. Projektissa keskityttiin kehittämään äänentoistomoduuli, joka saadaan pakattua 70 mm:ä paksun rungon sisään. Moduulista tuli korkealaatuinen valmistuskustannuksiin verrattuna ja sitä voidaan hyödyntää myös tulevissa tuotteissa. Tavoitteemme on saada tuote markkinoille vuoden 2019 aikana. Uskomme sillä olevan kaupallista potentiaalia oppimis- ja työympäristöissä.
Ville AuvinenPinoutuvan jakkaran tuotannon käynnistäminen ja nolla- sarjan valmistaminen
Apuraha käytettiin Kanto-jakkaran prototypointiin ja valmistukseen vaadittavien muotopuristemuottien ja komponenttien teettämiseen. Tuotteiden kasaus ja viimeistely tehtiin omalla verstaalla, jolloin pystyttiin huolehtimaan lopputuotteen viimeistelyn laadusta. Haasteeksi osoittautui tuotantokustannusten pitäminen alhaalla, jotta tuotteen hinta kuluttajalle olisi kilpailukykyinen. Tuotantoketjun suoraviivaistaminen niin, että tuote menisi suoraan valmistajalta kuluttajalle, vaatii vielä jatkokehitystä. Kanto-jakkara oli esillä Galleria Kalleriassa kesäkuussa sekä Habitaren Protoshop osastolla syyskuussa, jossa se herätti paljon kiinnostusta kuluttajissa ja kansainvälisessä mediassa. Tuote on myynnissä kotimaisen taiteen ja designin UU Market-verkkokaupassa. Jakkaralle etsitään tällä hetkellä myös ulkomaisia valmistajia.
Antti KeskinenKodin kaluste vanhenevan väestön tarpeisiin
Apuraha mahdollisti ikääntyvälle väestölle tarkoitetun kodinkalusteen tuotekehityksen ja suunnittelun aloittamisen. Apuraha käytettiin tutkimusten etsimiseen ja läpikäymiseen, ongelman rajaamiseen sekä suunnittelutyöhön. Tutustuin vanhuutta ja vanhusten antropometriaa ja ergonomiaa käsitteleviin tutkimuksiin ja tarkensin ongelmaa, jonka kalusteen avulla voisi ratkaista kotiympäristössä. Iäkkäiden henkilöiden yleisin tapaturma on kaatuminen. Esimerkiksi lonkkamurtumat vähentävät liikkumista ja aiheuttavat kaatumispelkoa sekä rajaavat sosiaalisia kontakteja sekä lisäävät avun ja palveluiden tarvetta. Suunnittelutehtäväksi muodostui liikkumisen mahdollistava istuin sekä naulakko, joka kulkee mukana ja toimii samalla tukena. Suunnittelu toteutettiin kirjoittamalla, luonnostelemalla ja 3d-mallintamalla. Tuotin luonnospiirustukset ja esittelymateriaalin, joiden avulla voin aloittaa käyttäjäkyselyt ja prototyypin valmistuksen. Taustalla on ollut ajatus teollisesti tuotettavasta laadukkaasta kalusteesta, jonka hinta ei kuitenkaan nouse korkeaksi, jotta se on mahdollisimman monen käyttäjän saavutettavissa.
Hanna LanttoVerkkokaupan perustaminen ja huonekalutuotteen tuotannon aloittaminen
Apuraha myönnettiin hankkeelle, jonka tarkoituksena oli verkkokaupan perustaminen ja Piilo-jakkaran ensimmäisen piensarjan valmistaminen. Hanke aloitettiin alkuvuonna 2018 ja saatiin päätökseen syksyllä 2018. Verkkokauppa avautui syyskuussa 2018 ja piensarja valmistui vaiheittain syys-marraskuun 2018 aikana. Verkkokaupan ja uuden tuotteen lanseeraaminen ajoittui Habitare-messujen yhteyteen, jossa Piilo-jakkara oli ensiesittelyssä Protoshop 2018-näyttelyssä. Tuote sai Habitaressa myös lisänäkyvyyttä, kun se valittiin koko messujen kiinnostavimmaksi tuotteeksi. Seuraavina toimenpiteinä tuotteen osalta on tuotannon vakiinnuttaminen ja uusien jälleenmyyjien hankkiminen sekä esiintyminen Lontoon Design messuilla ensi syksynä.
Timo MikkonenMetallisen Lavitta tuoteperheen tuotekehitystyö ja prototyyppien valmistus
Tavoitteena oli kehittää uusi metallinen tuolituoteperhe sekä valmistuttaa tuotteista ensimmäiset prototyypit. Tuolituoteperheeseen kuuluvat pikkutuoli, Loungetuoli sekä Baarituoli. Hankkeen onnistuessa tuotteiden on tarkoitus tulevaisuudessa täydentää POIAT-brändin tuoteportfoliota. Suunniteltavan Tuoli-tuoteperheen muotokieli pohjautuu olemassa olevaan Lavittatuoli-tuoteperheeseen. Lähtökohtana oli tutkia kartioidun huonekaluputken hyödyntäminen uusien metallisten kalusteiden valmistamisessa. Materiaalin muutoksen myötä tutkittavana aihealueena on ensisijaisesti ollut tuolin muotokielen soveltaminen uuden materiaalin lainalaisuuksiin ja sen rakenteellisiin ominaisuuksiin. Hanke on edennyt tähän mennessä tavoitteiden mukaisesti. Tuotekehitystyössä on pystytty visualisoimaan alustavat ajatukset 3d-mallin tasolle ja keskusteltu tehtaan kanssa tuotteiden valmistamisen rajoitteista ja mahdollisuuksista. Tähän mennessä tuotteille on kyetty luomaan omaleimainen ja tunnistettava muotokieli, johon olemme tyytyväisiä. Tuotekehitystyö on vielä kesken. Tuotekehitystyössä tehdään parhaillaan yksityiskohtien viimeistelyä ja prototyyppien valmistus tapahtuu vuonna 2019.
Samuli NaamankaClash-huonekalutuotesarjan täydentäminen pinoutuvalla puujalkaisella tuolilla ja sen lanseeraus Helsinki designviikkojen aikana
Ajatus Clash-sarjan täydentämisestä pinoutuvalla puujalkaversioilla tuli arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien pyynnöstä. Clash sarjasta puuttuu pinoutuva puujalkainen niin sanottu salituoli, jolle on jatkuva tarve. Apuraha on käytetty pinoutuvan puujalkaisen Clash 431:n suunnitteluun. Alkuperäinen ajatus oli lanseerata tuoli Helsingin Design viikkojen aikana, mutta tuotannollisista syistä tuoli ei valmistunut määräajaksi. Nyt tuolista on tehty prototyyppi, jolla kestävyyttä on testattu. Muotit ja nollasarjat on tilattu. Clash 431 lanseerataan Tukholman huonekalumessuilla helmikuussa 2019.
Kasper NymanKalustekonaisuuden valmistus Milanon huonekalumessuille vuonna 2019
Apurahan käyttö painottui tuolin prototyypin muotti- sekä materiaalikustannuksiin. Onda-niminen tuote hyödyntää aaltopeltimäistä rakennetta istuinmateriaalin jäykistämisessä. Apuraha mahdollisti konseptin jatkokehittelyn ja rakenteen soveltamisen uusiin materiaaleihin. Milanon messuille olen halunnut toteuttaa idean muovimateriaaliin. Apuraha mahdollisti kokeiluja eri ainevahvuuksien sekä materiaalilaatujen soveltuvuudesta tuolin istuimessa. Olen tehnyt useita selvityksiä aallotetun pinnan rakenteelliseen vaikutukseen vaihtamalla aaltojen korkeutta, tiheyttä sekä ainevahvuutta. Samalla olen tutkinut ja kartoittanut mahdollisia tuotanto-ongelmia ja niiden välttämistä lopullisen mallin valmistuksessa.
Anni Pitkäjärvi, Hanna-Kaisa HeikkiläSohva 2000-projekti”Uudenlaisten kevytrakenteisten ja egologisempien sohvien tutkiminen, suunnittelu ja toteuttaminen
Apurahalla toteutettiin suunnitelman mukainen Sohva 2000-projekti. Projektissa perehdyttiin tarkemmin uudenlaisten sohvaratkaisujen tutkimiseen ja yhden tuoteperheen jäsenen toteuttamiseen. Projektin alussa luotiin katsaus sohvateollisuuden historiaan, nykytilanteen trendeihin ja olemassa olevaan ajankohtaiseen tietoon. Näiden pohjalta kehitimme kaksi konseptia, joissa pyrimme välttämään epäekologisen vaikeasti kierrätettävän vaahtomuovin ja vanerisen rakenteen yhteen liimaamista. Suunnittelimme ratkaisuja, joissa kiinnitämme erityishuomiota koko tuotteen elinkaareen. Istuimien ja sohvien suunnittelussa mukavuus ja ergonomia ovat tärkeässä roolissa. Kehitettyjen ratkaisujen avulla pyritään luomaan vaihtoehtoja olemassa oleville ratkaisumalleille. Päätimme käyttää apurahan yhden sohvamallin prototyypin kehittämiseen. Sen valmistus on parhaillaan kehitteillä.

Apuraha mahdollisti aiheeseen perehtymisen ja ensimmäisen protomallin valmistuksen. Projekti jatkuu vielä siten, että jatkamme neuvotteluja suomalaisten kalustevalmistajien ja tanskalaisen kalustefirman kanssa. Konseptin esittely on herättänyt kiinnostusta yhteistyökumppanien keskuudessa.
Tiina Tynkkynen (hejmo design työryhmä)hejmo design – luodaan uusi suomalainen muotoilubrändi
Brändin kehitystyö mallien, materiaalien soveltamisten, alihankinnan tutkimisen, markkinoinnin ja kehittämisen osalta on viivästynyt. Marraskuuhun 2018 mennessä toiminta on edennyt prototyyppien valmistuttamiseen kolmen suunnittelijan tuotteiden kehittämisessä eri protovalmistajilla. Jouni Leinon sarjasta pyritään tuottamaan 0-sarja heti vuoden 2019 alussa. Pakkaussuunnittelu on valmis. Puutuotteiden suunnittelu muuttui teknisten ongelmien sekä valmistuskustannuksien vuoksi. Tuleviin prototyyppeihin tarvittavat koneiston osat saatiin hankittua. Brändikehitystä edistävä Tanskaan suunnattu benchmarking-matka toteutui osittain omakustanteisesti. Brändikuvan mukainen nettisivuston suunnittelu on aloitettu. Brändin ilmeen, hengen ja värit toteutti ryhmän brändityöryhmä. Alkuvuodesta 2019 valitaan 3-4 uutta mallia seuraaviksi prototyypeiksi. Hejmo design tähtää tuotteiden ja brändin lanseeraukseen 2019 syksyn Design Weekillä. Markkinoinnin suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2018.
Julia TyöryläLaukkusarjan, jossa yhdistyy materiaaleina viilupuriste ja nahka, piensarjan valmistuksen aloittaminen
Apurahalla edistettiin viilusta ja nahasta valmistetun käsilaukkumalliston tuotannon kehittämistä, uusien mallien suunnittelua ja laukkujen markkinointia. Apuraha mahdollisti tuotannollisen testauksen ja välinehankinnat piensarjatuotannon aloittamiseen. Erilaiset vaihtoehdot materiaalien soveltuvuuden suhteen käytiin läpi testaten eri nahkoja, viilulaatuja, metallikomponentteja ja vuorimateriaaleja. Käsikäyttöiset viiluntaivutusmuotit valmistettiin. Hankittiin välineitä tuotannon muihin vaiheisiin, kuten lakkaukseen ja metalliosien kiinnitykseen. Myös työtilakustannukset katettiin. Laukkusarjan ensimmäinen malli esiteltiin elokuussa galleria Lokalissa osana nuorten suunnittelijoiden näyttelyä. Markkinointia edistettiin some-sisällön ja nettisivujen suunnittelulla. Nettisivut julkaistaan vuoden 2019 aikana. Samalla alkaa laukkusarjan ensimmäisen mallin myynti.
Maiju Uski, Minttu SomervuoriBrändin perustamistyö ja näyttelyosallistuminen
M & M Works kollektiivin perustamisajatus syntyi halusta suunnitella kauniita ja käytännöllisiä kalusteita ja esineitä ja saattaa niitä tuotantoon. M & M Works on lifestyle-konsepti, joka koostuu Minttu Somervuoren ja Maiju Uskin yhdessä ja erikseen suunnittelemista tuotteista ja kalusteista. Tuotantokanavien löytäminen ja suunnitelmien päätyminen markkinoille on erittäin haastavaa. Halusimme tarttua tähän ongelmaan ja etsiä ratkaisuja niin, että sekä asiakkaat että suunnittelijat hyötyvät. Brändin rakennustyö aloitettiin tunnistamalla työvaiheita. Konseptin suunnittelu alkoi tavoitteiden ja suunnittelufilosofian kirkastamisella. Graafisen ilmeen suunnittelu ja tuotteiden valokuvaus tuottavat materiaalia markkinointiin. Nämä koettiin tärkeiksi uusien tuotteiden suunnittelun ohella. Graafisella ilmeellä viestimme tuotteiden muotokielestä ja laadusta, joten sen tulee olla hyvin harkittu ja brändiä kuvaava. Edustavat valokuvat ovat olennainen osa töiden esittelyssä, joten valokuvaus jo olemassa oleville prototyypeille sekä uusille niiden valmistuttua, päätettiin järjestää mahdollisimman pian. Brändin rakennukseen haettiin ulkopuolista näkökulmaa valokuvaajan ja graafisen suunnittelijan avulla. Markkinointiin tullaan käyttämään alan ammattilaista. Työ on vielä kesken; valokuvaukset järjestetään talvella 2019 ja graafisen ilmeen suunnittelu jatkuu. Konsepti hioutuu tulevien valokuvausten myötä, luonnokset logosta, käyntikorteista ja internetsivujen ilmeestä on tehty. Yhteisten uusien tuotteiden suunnittelu on luonnosasteella
2. KONE- JA LAITEHANKINNAT, TYÖKALUJEN VALMISTAMINEN
Tommi Alatalo, Antrei HartikainenPk-yrityksille soveltuvan CNC-ohjatun monitoimityöstökoneen kehitys
Tavoitteena on kehittää Pk-yrityksille soveltuva CNC-ohjattu työstökone. Olemme nähneet kuinka suuri kynnys pienelle toimijalle on investoida ja hankkia tarvittava ammattitaito suuriin CNC- koneisiin. Ammattimaisten CNC- koneiden hinnat ovat pieniä pajoja ajatellen korkeita. Ajatuksena on ollut kehittää kone, joka on kokoluokaltaan, hinnaltaan sekä työstöominaisuuksiltaan soveltuva pienempiinkin puusepänverstaisiin.

Apurahan avulla suunniteltiin ja tilattiin 3-akselisen mallikoneen aihio Suomesta. Kokonaisuuteen kuului räätälöidystä komponenteista rakennettu CNC-jyrsin tarvittavine kalustoineen. Ensimmäisestä protomallikoneesta toteutettiin yksinkertaistettu testikone, jonka avulla kehitystyö saatiin alulle luontevasti. Protokoneella tehtiin monipuolisia kokeiluja ja tarkennettiin lopullisia suunnitelmia jatkokehitettävästä mallista.

Seuraavaksi suunnitellaan CNC- koneen avulla uutta runkoa, joka mahdollistaa muun muassa pystykappaleiden kiinnityksen pöytään sekä erillisen käännettävän pöytäkulmayksikön rakentamisen. Silloin ovat erilaiset päätytyöstöt eri kulmissa mahdollisia toteuttaa tavallisen 3-akselisen työstökoneen tekniikalla.
Salla LuhtaselaYhteisen työhuoneen puutyökoneiden hankinta
Apuraha käytettiin tulevan työhuoneen ensimmäisten puutyövälineiden hankintoihin. Hankittavat välineet valittiin siten, että voidaan ylläpitää prototyyppien valmistusta työhuoneen perustamisen alkuvaiheessa ja tuotannon alkuun saattamisessa. Hankitut laitteet olivat pöytäsorvi, vannesaha, Festool epäkeskohiomakone, akkuporakone, sekä siihen tarvittava latauslaitteisto. Loput apurahasta käytettiin sorvityökaluihin ja muihin tarvittaviin välineisiin. Koska suuri osa työskentelystä tapahtuu sorvin avulla, oli sorvi suurin ja tärkein apurahan mahdollistama hankinta. Laitteet tullaan sijoittamaan työtilaan, joka on tarkoitus löytää ja saada toimintavalmiiksi viimeistään maaliskuuhun 2019 mennessä. Työhuone tulee kattamaan myös keramiikan pientuotantoon vaadittavat tilat sekä luonnosteluvaiheeseen ja tietokonetyöskentelyyn sopivan pölyttömän tilan. Laitehankinnoilla on tarkoitus pitää yllä työskentelytapaa, jonka olemme kokeneet merkittäväksi omassa suunnittelutyössämme, joka on antanut työllemme omanlaisensa leiman.
Kästinen Wörkshop RyKästinen Wörkshop yhteisöverstaan laitehankinnat
Laitehankintoihin myönnetty apuraha käytettiin täysimääräisesti yhteisöverstaan laitehankintoihin. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti apurahalla uusittiin verstaan pyörösaha ja oikohöylä tukevampiin ja kapasiteetiltään isompiin koneisiin. Uudet koneet hankittiin kesäkuussa 2018 ja ne ovat jo mahdollistaneet useita projekteja.
Nuurt OyTyökalu- ja laitehankinnat alumiinivalaisimien ja muiden sisustuotteiden valmistukseen
Nuurt Oy suunnittelee ja valmistaa valaisimia ja muita sisustustuotteita. Tuotantotapana on prototyyppeihin ja pienerätuotantoon hyvin soveltuva 3d-tulostuksen ja alumiinin hiekkavalamisen yhdistelmä. Apurahalla tuettiin työkalu- ja laitehankintoja, joiden avulla oli tarkoitus mahdollistaa tuotteiden valmistus alusta loppuun omissa tiloissa ja siten entistä nopeampi sykli ideasta prototyyppiin ja lopuksi pienerätuotantoon. Apurahalla hankittiin muun muassa metallisorvi ja jauhemaalausvälineet sekä niihin liittyviä työkaluja ja tarvikkeita. Metallijyrsimen sijasta hankittu sorvi soveltui tarkoituksiimme jopa jyrsintä paremmin ja mahdollisti nopean valukappaleiden jälkikäsittelyn. Nopeamman prototyypityksen ja tuotannon ansiosta pystyttiin nopealla aikataululla osallistumaan Woltin syyskuussa 2018 järjestämään Design Delivered- kampanjaan. Se toimi Nuurtin soft launchina, ja oli merkittävä edistysaskel myös suunnittelu- ja valmistusprosessille. Näillä hankinnoilla oli siten kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia koko toiminnallemme.
3. MESSUILLE JA NÄYTTELYIHIN OSALLISTUMINEN TAI NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
Riikka Isotalo ja Simo SerpolaLiekelights-valaisinkonseptin esittely kutsuttuna London Design Festivaaleille sekä konseptin kaupallistaminen
Apuraha kohdennettiin Lieke-valaisinkonseptin jatkojalostamiseen, markkinointiin ja London Design festivaaleille osallistumiseen. Valaisinkonseptia laajennettiin uusilla materiaaleilla sekä ripustus- ja asennustavoilla. Tuotimme 50 kappaleen määrän valaisinpaneeleja puisilla (tammi ja koivu) sekä alumiinisilla kehyksillä, joihin koneistimme rst-liittimiä messinkisten ja mustattujen liittimien lisäksi. Markkinoinnin tueksi tuotimme valaisinkonseptista kuvasarjan ja internet-sivut www.liekelights.com. Osallistuimme mainittuun tapahtumaan osastolla, joka sai erittäin positiivisen vastaanoton. Konsepti ja tuote ovat mahdollisuuksiltaan laaja sekä herättävät mielenkiintoa uutuusarvollaan. Tullakseen täysin kaupallistettavaksi ja löytääkseen markkinansa konsepti kaipaa vielä työtä sekä tukea. Seuraavana tavoitteena on jalkauttaa olemassa oleva konsepti näkyvästi konkreettiseen käyttöympäristöönsä, jotta konseptin mahdollisuudet tulisivat realistisemmin esille.
Mari KoppanenNuoren suomalaisen kalustemuotoilijan osallistuminen näytteillepanijana Milanon Salone del Mobile-kalustemessuilla keväällä 2018 sekä näytteille asettavin prototyyppien materiaalikustannukset
Apuraha mahdollisti osallistumisen Milanon designviikolle työlläni Fungamentalism ja töitteni näytteille asettamisen Cascina Cuccagna-kulttuurikeskittymässä huhtikuussa 2018. Näyttelyn tavoitteena oli käydä julkista keskustelua yhteiskuntamme nykytilasta niin muotoilualan ammattilaisten kuin laajemman yleisön välillä ja nostaa esiin kysymyksiä, joiden pääteemoja olivat muun muassa eettisyys, ekologisuus ja erilaiset tabut. Näyttely toimi ponnahduslautana kalustemuotoilun Pro Gradu- tutkielmalleni, jonka tekeminen jatkuu aina kevääseen 2019.
ONOMA, Fiskarsin käsityöläisten, muotoiljoiden ja taiteilijoiden osuuskuntaNäyttelyn järjestäminen ja suomalaisen muotoiluviennin edistäminen Kööpenhaminassa
ONOMA vei paikallista muotoilua ja taidetta DesignWERCK-showroomiin Kööpenhaminaan kesällä 2018. Alun perin kuukauden mittaiseksi suunniteltu ONOMA Pop Up at DesignWERCK kasvoi kolmen kuukauden pituiseksi muotoilun ja taiteen näyttelyksi.

Näyttelyyn osallistui 20 osuuskunnan jäsentä. Kuratoitu teos- ja tuotekokonaisuus ulottui puukalusteista sisustusesineisiin ja vanerisiin koruihin. Tekstiilitaiteen, keramiikan ja lasitaiteen rinnalla nähtiin kuvataidetta, valokuvaa sekä graafista suunnittelua. Kokonaisuus oli korkeatasoinen läpileikkaus onomalaisesta osaamisesta.

ONOMA Pop Up at DesignWERCK avasi yhteistyön kahden pohjoismaisen designalan osaajan välille. Näyttely oli merkittävä muotoiluvientihanke, joka synnytti uusia kontakteja myös Kööpenhaminan ulkopuolelle.

Apurahaa käytettiin viestintään, markkinointiin sekä kuljetuskustannuksiin ja työryhmän palkkioihin.
Puuppolan Suksi OySPO 2019-urheiluvälinenmessuile osallistuminen
Puuppolan Suksi Oy (PuSu Skis) on 2016 perustettu yritys, joka valmistaa

laadukkaita laskettelusuksia ja lumilautoja käsityönä Keski-Suomessa. Yritys osallistuu helmikuussa 2019 pidettäville ISPO 2019 messuille huonekalusäätiön tuella.

Kyseessä ovat Euroopan suurimmat talviurheiluvälinealan messut, joille Puuppolan Suksi Oy osallistuu ensimmäistä kertaa. Vierailun tavoitteena on lisätä yrityksen brändin ja tuotteiden tunnettavuutta eurooppalaisten alan harrastajien ja alalla toimivien yhtiöiden piirissä ja lisätä kansainvälistä myyntiä sekä etsiä uusia jälleenmyyntikanavia. Myönnetty apuraha kattaa osan messujen näytteilleasettajamaksusta.
4. MARKKINOINTIHANKKEET
Lumocollection OyKansainvälistyminen Euroopan ja Aasian markkinoilla
Tarkempien markkinatutkimuksien ja saavutettujen kontaktien seurauksena pääasiallisiksi kohdemaiksi valikoituivat Saksa ja Kiina. Syksyn aikana teimme agenttisopimuksen Saksalaisen SISU brandsin kanssa. Yritys edustaa useita suomalaisia brändejä Saksassa. Osallistuimme yhdessä agenttimme kanssa Play it Green-showroomiin Kölnissä kauniissa Design Postin rakennuksessa. Mukana oli ekologisia lastentuotteita ja huonekaluja. Kaikki vierailijat olivat kaikki ammattilaisia. Mukana oli sekä jälleenmyyjiä että somevaikuttajia ja lehdistöä. Pääsimme myös panelistiksi keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena oli ”How we can promote sustainable design for kids”. Toinen merkittävä askel kansainvälistymisessä tapahtuu Kiinassa. Rekisteröimme kuluneen vuoden aikana tavaramerkin Kiinaan. Ensimmäiset tuotteet lähtivät matkaan joulukuun ensimmäisellä viikolla. Meillä on Kiinassa maahantuoja, jolla on myös omia liikkeitä korkealuokkaisissa kauppakeskuksissa. Markkinointimateriaaliin on panostettu merkittävästi vuoden aikana. Olemme muun muassa ottaneet uusia kuvia ja kääntäneet katalogimme tekstit kiinaksi. Lopullinen versio kiinankielisestä katalogista valmistuu vielä vuoden loppuun mennessä.
5. URHEILU- JA LIIKUNTAVÄLINEET
Ari KanervaUudentyyppisten kotioloissa käytettävien, hyvin muotoiltujen kuntoiluvälineiden suunnittelu, valmistus, tuotteistaminen ja kaupallistaminen
Apuraha mahdollisti kotioloihin tarkoitetun kuntoiluvälinesarjan suunnittelun, tuotekehityksen ja joidenkin prototyyppien ja työkalujen valmistuksen. Projektin lopullisena tavoitteena on saada markkinoille kotioloissa treenaamista varten käytettävä urheiluvälinesarja, jota ei tarvitse käytön jälkeen piilottaa katseilta. Tuotteet ovat matalan kynnyksen liikuntavälineitä, jotka eivät vaadi teknistä osaamista tai suurta voimaa. Niitä voi käyttää niin aloittelija kuin jo kokeneempikin liikunnan harrastaja tai ammattilainen. Tuotteissa hyödynnetään kotimaista puu- ja metalliosaamista. Tuotteiden lopullinen valmistus tullaan tekemään alihankintana Suomessa. Kuntoiluvälinesarjan ensimmäisessä vaiheessa valmistui eri painoisia käsipainoja, säädettävä penkki ja eri painoisia kahvakuulia. Projekti on vielä kesken ja valmistuu vuoden 2019 alkupuoliskolla. Apuraha mahdollisti tuotekehityksen jatkuvuuden ja tuotteiden valmistuttamisen. Oikeiden tahojen etsiminen tuotteiden markkinointiin on käynnissä.
6. VALAISIMET
Laura Aalto-SetäläValaisinsarjan prototyyppien ja nollasarjan valmistaminen sekä messuilla esittely
Apurahan avulla valmistettiin prototyypit ja nollasarja katto- ja pöytävalaisimille Veli ja Pikkuveli ja niitä esiteltiin Habitare-messuilla syyskuussa 2018. Valaisinten ideana on leikkiä kirkkaan valonlähteen ja kaiken valon suodattavien linssien kontrastilla. Varjostimet ovat Suomessa puhallettua lasia. Palaute valaisimista oli erittäin positiivinen ja ne tulevat jatkokehitettyinä myyntiin alkuvuodesta 2019.
Timo NiskanenPoiju-valaisinperheen suunnittelu ja prototyyppien valmistelu
Projektin tavoitteena oli suunnitella Poiju-riippuvalaisin tuotantokuntoon sekä luoda tuoteperhe tuotteen ympärille. Tuoteperheen ja tuotekehityksen suunnittelun aikana tehtiin monia eri rakenteellisia kokeiluja halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tuotteen kokoonpanoa yksinkertaistettiin ja osien määrää vähennettiin. Tuotteelle ei valitettavasti löytynyt alihankkijaa Suomesta. Valaisinta saatettiin tuotantokuntoon portugalilaisen tehtaan kanssa. Tuote lanseerattiin ensimmäisen protosarjan avulla syyskuussa 2018 Habitare-messuilla ja vastaanotto oli loistava. Pieniä muutoksia tehtiin protosarjaan ja tuotteen myynti aloitetaan vuoden 2019 alussa. Ensimmäinen kaupallinen valaisin on riippuvalaisin ja seuraavassa vaiheessa ovat tulossa seinä- ja pöytävalaisimet. Näistä on tehty prototyypit. Ensimmäinen kansainvälinen esiintyminen tuotteella on Tukholman huonekalumessuilla helmikuussa 2019
7. MATKA-APURAHAT
Petri PajumäkiEliel Saarisen suunnittelemien kalusteiden ja Loja Saarisen suunnittelemien tekstiilien kartoitustyö Granbrook Acadenmy of Art:ssa Michiganissa USA:ssa
Apuraha on käytetty haetun mukaisesti Eliel Saarisen suunnittelemien kalusteiden ja Loja Saarisen suunnittelemien tekstiilien kartoitustyöhön USA:ssa. Suunnitellun mukaisesti tutustuin Cranbrook of Academy of Art Museumin kokoelmiin ja arkistoon sekä Eliel Saarinen yleisönäyttelyyn.

Kartoitustyön perusteella mielenkiintoisiksi kalusteiksi koin Eero Saarisen Kingswoodin School for Girls:in aulaan suunnitteleman penkin sekä Dining Hall:iin suunnitteleman pöydän. Kalusteet ovat kuitenkin marginaalituotteita, joiden kaupallinen potentiaali on rajallinen. Loja Saarisen suunnittelemilla matoilla on kaupallista potentiaalia. Tulen käymään näistä keskustelut Eero Saarisen tyttären, Susan Saarisen kanssa. Kartoitustyö oli hyvin antoisa, koska se mahdollisti Saaristen historian ymmärrystä sekä tärkeiden kontaktien ylläpitoa.
Ilkka SaloOsallistuminen USA:ssa Concret Desing Schoolin kurssille
Syyskuussa 2018 osallistuin viiden päivän “Concrete Design School” kurssille, Eureka Springsissä USA:ssa. Matkan tarkoituksena oli tutustua eri betonivaluteknikoihin huonekalujen valmistuksessa. Kurssi sisälsi muottien valmistusta, valutekniikoita, pintakäsittelyjä eri menetelmin ja eri prosessein.

Olen toiminut alalla itsenäisenä yrittäjänä 6 vuotta. Tämän aikana kysymyksiä on kertynyt paljon. Kurssilla sain moneen kysymykseen vastauksen ja lisäksi muuta arvokasta tietoa.
8. TUTKIMUS, KOULUTUKSEN EDISTÄMINEN
Alvar Aalto-säätiöAino ja Alvar Aallon sarjavalmisteisten tuotteiden tutkimus ja julkaisu
Tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa kattava tietokanta Aino ja Alvar Aallon suunnittelemista huonekaluista ja muista muotoilun tuotteista. Aineisto koostuu tässä tutkimuksessa hankitusta uudesta tiedosta ja olemassa olevan tiedon järjestämisestä. Pyrkimyksenä on lisätä tietämystä suomalaisesta modernista muotoilusta, myös maailman laajuisesti. Näin vastataan Aino ja Alvar Aallon muotoiluun kohdistuvasta lisääntyvään kiinnostukseen. Kokoelmakirja toimii oppaana ja tietolähteenä muun muassa alan opiskelijoille, tutkijoille ja keräilijöille sekä muotoilusta kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Alvar Aalto-museon kokoelmista on valittu 500 huonekalua ja muotoilun tuotetta. Valitun esineistön mittaaminen ja kuvailutietojen tallentaminen tietokantaan on meneillään ja tutkimussuunnitelman mukaista lähdetutkimusta jatketaan. Museon ammattivalokuvaaja on kuvannut suurimman osan aineistosta.

Tutkimusaineiston analyysi ja aktiivinen kirjoitus- ja toimitustyö keskittyvät vuoteen 2019. Tutkimuksen lopputuloksena julkaistaan Alvar Aalto-museon muotoilukokoelmaan perustuva julkaisu.
Lahden Ammattikorkeakoulu OyTekniikan koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittäminen
Lahden ammattikorkeakoululle (LAMK) myönnettiin 10 000 euroa varainkeruukampanjaan kohdennuksena tekniikan koulutus. Ammattikorkeakoulut voivat kerätä lahjoituksia yrityksiltä ja yhteisöiltä vuonna 2018 ja Suomen valtio on vastaavasti varannut 24 M€ vastinrahoitusta ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. LAMK on Suomen ainoa puutekniikan insinöörien kouluttaja, josta syystä erityisesti puutekniikan koulutusta ja tutkimusta halutaan vahvistaa ja kehittää. Huonekaluteollisuus on yksi LAMKista valmistuneita insinöörejä ja LAMKin osaamista hyödyntävä taho.
Salon Seudun ammattiopisto
Stipendien jakaminen puualan perustutkinto- ja käsi- ja teollisuuden perustutkinto (puuala) koulutuksien opiskelijoille opiskelun tukemiseen
Salon Seudun ammattiopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia puualalle. Oppilaitoksessa on mahdollista opiskella huonekalupuusepäksi. Apurahalla tuettiin käsi- ja taideteollisuus alan perustutkinnon opiskelijoita stipendeillä, jotka jaettiin valmistujaisjuhlassa 1.6.2018.

Yhteensä viidelle opiskelijalle jaettiin 300 euron stipendi.
9. JULKAISUT
Yrjö SotamaaSisustussuunnittelusta palvelumuotoiluun – 50 vuoden murros (kirjan toimittaminen ja julkaiseminen)
Vuonna 1969 Taideteollisesta oppilaitoksesta sisustusarkkitehdiksi valmistuneista henkilöistä koostuva työryhmä S´69 toimittaa kirjan, joka käsittelee suomalaisen sisustuskulttuurin murrosta sisustussuunnittelusta palvelumuotoiluun viimeisten 50 vuoden aikana. Kirjan tavoitteena on luoda elävä, monipuolinen ja havainnollinen 50 vuoden mittainen kuva sisustus- ja huonekalukulttuurin ja sisustussuunnittelukulttuurin muutoksesta Suomessa, ja niistä voimista ja ilmiöistä, jotka ovat murroksen synnyttäneet. Se on samalla kuva suomalaisen yhteiskunnan modernisaatiosta ja elämäntapojen muutoksesta ja suunnittelijoiden työstä muutosten ristipaineessa. Tavoitteena on julkaista kirja touko-kesäkuussa 2019.

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page