Myönnetyt apurahat 2014

Huonekalusäätiön hallituksen kokouksessa 27.3.2014 päätetyt apurahat.

Kalusteiden suunnittelu, tuotteistaminen, valmistus, markkinointi
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Aleksi Auer, Antti Kestilä, Pia Laulainen

3D-tulostuksen mahdollisuudet suomalaiselle puusepänteollisuudelle

6 000
Creanorth Oy

Esteettömän istuinkonseptin tutkielmien kehittäminen ja muotoilu

8 000
Timo Hoisko, Matti Korpela Ruiskuvalettavan tuolin muottikustannukset (Biopohjainen ruiskuvalettu DOT-tuoli) 7 000
Jouni Kivelä Kerrospuuinnovaation jatkokehittäminen 3 000
Mikko Laakkonen Uuden pinnatuolin ja uuden puutuoteperheen suunnittelu ja valmistaminen 3 000
Sami Lahtinen Future Greys -malliston ja - palvelun kehittäminen ja prototyyppi 4 000
Pro Puu ry Uuden liikekeskuksen kalusteet Lahden rautatieaseman puista hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen sisältäen puiden talteenoton, sahauksen, taapeloinnin ja suunnitteluprojektin koordinoinnin ja tallentamisen 2 500

Tuuli Sotamaa

Digitaalisen suunnittelun, 3D tulostuksen ja käsin valmistuksen yhdistäminen huonekaluperheen toteutuksessa 4 000
Urheilu- ja liikuntavälineet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)

Oy Pro Feel Design Ab

Puisen design-kalusterollaattorin tuotekehitys ja prototyypin valmistus 5 000
Soittimet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Julia Tamminen

Cembalon hankinta cembalorakentaja Jukka Ollikalta

5 000
Valaisimet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)

Timo Niskanen

Valaisinsarjan suunnittelu ja nollasarjan toteuttaminen

7 000
Alan toimintaedellytysten edistäminen, koulutuksen edistäminen, matka-apurahat
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Tila- ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma

Osallistuminen näyttelyyn Milanon huonekalumessuilla huhtikuussa 2014, osana Ecodesign-näyttelykokonaisuutta

7 000

Mainostoimisto Valo Oy

EcoDesign-näyttelyn järjestäminen Milanon La Triennalessa 8.-13.4.2014

10 000
Puuinfo Oy Huonekalujen kansainvälinen markkinointi osana Woodproducts.fi palvelua 5 000
Puutekniikan Insinööriopiskelijat Pino ry INTERFOP 2014–konferensin järjestäminen 2 500
Salon Seudun Ammattiopisto Puualan perustutkinnon sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani puualan opiskelijoiden opiskelun tukeminen   1 500
Sonja Sistonen Työharjoittelu UNECE:n ja FAO:n palveluksessa Sveitsin Genevessä osallistumalla vuotuisen Forest Products Annual Market Review 2013-2014 raportin tuottavan työryhmän työhön 2 000
Opiskelu, tutkimustyö
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Lauri Linkosalmi Puutuotteiden ympäristövaikutusten tutkiminen elinkaariarvioinnin avulla, väitöskirjatutkimus 3 000
Vania. M. Moreira Fully renewable bioactive textiles. The long term tecnological goal is to make novel functional textile fibres from fully renewable sources combining resin acids or their derivatives with regenerated cellulose fibers 3 000
Rami Santala Jatko-opinnot Royal College of Art Design Products-linjalla Lontoossa 2 000
Teppo Vahteristo Huonekalusuunnittelun väitöskirjaan kuuluvien tuolien valmistaminen 5 000
Julkaisut, historia
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Lahden Kaupunginmuseo Haastattelututkimus lahtelaisen huonekaluteollisuuden historian kartoittamiseksi 5 000
Raimo Räsänen Retrospektiivisen julkaisun ja siihen liittyvän pienimuotoisen julkistamisnäyttelyn aikaansaaminen 3 000
 
    Yhteensä (Euroa)
    103 500

 

Tags: