Myönnetyt apurahat 2020 /1

Huonekalusäätiön hallituksen kokouksessa 16.4.2020 päätetyt apurahat. 

 

1. Kalusteiden suunnittelu, valmistus
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Henry Aarnio Valmistaa kokeellisen lipaston prototyyppi ja samalla tutkia muita mahdollisia taloudellisesti kannattavia materiaali- ja valmistusvaihtoehtoja 3000
Caracara Collection Kiertotaloutta edistävien biomateriaalien ja niihin perustuvan tuotesarjan kehittäminen 6000
Mattila & Merz Koivusta valmistetun kevyen ja tarpeen mukaan koottavan sängyn sarjatuotannon suunnittelu, nollasarjan valmistaminen ja tuotteistaminen 5000
Repack Design Oy Tuotesuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen ja asiakashankinta erityisesti ulkomailla 8000
Riot Innovations Oy Kalusteisiin integroidun energiaa säästävän älypistorasian pilotointi 6000

 

2. Alan toimintaedellytysten edistäminen
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Puuteollisuus Yrittäjät PTY Palvelut Oy Suomalainen Huonekalu- suunnittelukilpailun järjestelykulut 5000

 

3. Matka-apurahat
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Euroskills-nuorten ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailuiden huonekalupuusepän kilpailijan Eemeli Polvelan osallistumis - ja matkapaketin kustannukset   5800

 

4. Koulutuksen tukeminen
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Salon Seudun Ammattiopisto Stipendien jakaminen Käsi- ja Taideteollisuusalan- ja Taideteollisuusalan perustutkinto (puuseppä) koulutuksien opiskelijoille 1500

 

 
    Yhteensä (Euroa)
    40300