Myönnetyt apurahat 2013

Tuotteistaminen, suunnittelu, innovointi ja valmistus
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Tapio Anttila

Puualan innovaatioiden tutkiminen ja hyödyntäminen huonekalusuunnittelussa

8 000
Cafe Aalto Oy

Alvar Aallon kalusteiden uudelleen suunnittelu ja valmistusmetodien tutkiminen Cafe Aallon Tokion kahvilaan 

5 000
Jaana Hautakorpi, Jenni Korhonen

Huonekalujen ja kalusteiden jatko-tuotekehitys tarkoituksena kehittää uudenlaisia tuotteita suunnattuna erityisesti LOHAS* kuluttajille (* LOHAS= Lifestyle of Health and Sustainability)

10 000
Vesa Jääskö

Älylaitteiden käytön lisääntymisen johdosta todentaa ja esittää näkymiä todellisista kehitystarpeista ja uusista liiketoimintapotentiaaleista suomalaiselle huonekaluteollisuudelle

3 000
Sipi Hintsanen Ernest / jatkettava ruokapöytä, jatkopalan kehitystyö 3 000
Juri Kairinen UPM Kymmenen kehittämän GDADA Viilun tuomien uusien mahdollisuuksien huonekalujen muotoilussa sekä valmistusmenetelmissä tutkiminen 10 000
Mikko Kentta

Seinäelementti-konseptin jatkokehittely ja tuotteistaminen

2 000
Isko Lappalainen Erikoisryhmille suunnatun pihakalusteen suunnittelu

4 000

Minna Piironen

Muotoilultaan ja toimivuudeltaan korkealaatuisen viljelylaatikon tuotekehitys

3 500
Teija Piirto, Tiina Paavilainen

SimpleShoeboxin kehysrakenteen suunnitteluun ja kokonaisuuden prototyyppien tekeminen

3 000
Tuuli Sotamaa, Kivi Sotamaa

Digitaalisesti valmistetun huonekalusarjan suunnittelu

3 000
Pekka Taipale

Lasi/teräspöydän prototyypin valmistus

2 500
YOUNG SKILLS muotoilun ja tuotekehityksen osuuskunta Residenssi - ja kokeellisen tuotekehityslaboratorio-toiminnan yhteyteen asennettavan mallinrakennus- ja protopalveluiden tuotteistaminen ja pilotointi 5 000
Koneet, laitteet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)

Timo Hoisko, Matti Korpela

Kuumapuristinmuotin valmistaminen kuituhamppu raaka-aineena valmistavaan tuoliin 8 000
Soittimet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Jouni Kurki

Kanteleen ja jouhikon akustisten ominaisuuksien ja muotoilun kehittäminen sekä materiaalikulut

2 500
Urheiluvälineet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Treform Oy

Uudenlaisen siteettömän lumilaudan (IlahuBoards)  prototyyppimuotin sekä räätälöidyn pneumaattisen prässin valmistaminen

3 000
Valaisimet
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)

Emmi Keskisarja, Pekka Tynkkynen

Valaisimen ja akustisen tilanjakajaelementin kehittäminen

5 000
Julkaisut
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Johannes Heikkilä

Suomalaisen soitinrakennuskoulutuksen historia sekä nykyiset menestystarinat suomalaisessa soitinrakentamisessa  –  Ikaalisten soitinrakennuskoulutuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi kootaan yhteen  suomalaisen soitinrakennuskoulutuksen historian tärkeimmät vaiheet

3 000

Peter Hirvonen, Juha Hauta-aho, Taru Brjörkman ja Taina Hietavuo

Englanninkielinen ja mahdollisesti ruotsinkielinen sanasto sekä video, joka esittää vanhoja työtapoja, tekeillä olevan vanhojen huonekalujen kunnostus- ja verhoilukirjan oheen

3 000
Alan vetovoimaisuuden tukeminen
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Helsingin yliopisto; Metsätieteen laitos, Taloustieteen laitos

Markkinointitutkimus Suomen ja Saksan puuhuonekalujen ja kuluttajamarkkinoista sekä tutkimustulosten käytäntöön vieminen

5 000

Salon Seudun Ammattiopisto

Puualan opiskelijoiden opiskelun tukeminen 1 300
Matka-apurahat
Hakija Tarkoitus Myönnetty (Euroa)
Marko Pennanen

Matka-apuraha Oberlinin akustiikan työpajaan Ohioon, USA

2 000

Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu, Sovinto ry

Tukholman vuoden 2014 huonekalumessuille kohdistuva opintomatka 5 000
 
    Yhteensä (Euroa)
    99 800